/ / Có phải đội của Microsoft ngừng hoạt động … Hay là bạn?

Có phải đội của Microsoft ngừng hoạt động … Hay là bạn?

Nếu bạn không thể kết nối với Microsoft Teams, toàn bộ dịch vụ có thể ngừng hoạt động hoặc có thể chỉ là sự cố với máy tính, phần mềm Microsoft Teams hoặc tài khoản Microsoft Teams của bạn. Có thể là một thách thức để tìm ra vấn đề nằm ở đâu, nhưng thường có một số bước và dấu hiệu cần thiết mà bạn có thể phát hiện ra.


Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng rộng rãi cho tất cả các thiết bị có khả năng chạy Microsoft Teams.


Làm thế nào để biết nếu Microsoft Teams không hoạt động

Nếu bạn cho rằng Microsoft Teams không hoạt động đối với mọi người, hãy thử các bước sau để xác nhận:


 1. Kiểm tra Trạng thái Dịch vụ Microsoft 365 trang.

  Điều này dành cho tình trạng dịch vụ và sức khỏe chung của tất cả Microsoft 365, nhưng nó có xu hướng cung cấp thông tin chi tiết về tính ổn định của Microsoft Teams.

 2. Tìm kiếm trên Twitter cho #microsoftteamsdown#teamsdown. Kiểm tra dấu thời gian tweet để xác định xem những người khác có đang gặp sự cố với Microsoft Teams hay đó là sự cố toàn cầu.

  Khi đang ở trên Twitter, bạn cũng có thể kiểm tra Trang Twitter của Nhóm Microsoft để biết bất kỳ thông tin cập nhật nào về dịch vụ.

  Nếu bạn cũng không thể mở Twitter, thì vấn đề có thể nằm ở phía bạn hoặc nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn.


 3. Sử dụng trang web “trình kiểm tra trạng thái” của bên thứ ba khác như Downdetector hoặc Is The Service Down.

  Nếu không có ai khác đang báo cáo sự cố với Microsoft Teams, thì vấn đề có thể nằm ở phía bạn.


Phải làm gì khi bạn không thể kết nối với Microsoft Teams

Nếu bạn không thể kết nối với Microsoft Teams và có vẻ như nó đang hoạt động với những người khác, có một số điều bạn có thể thử để khắc phục.


 1. Đảm bảo bạn đã đăng nhập đúng vào Microsoft Teams, thông qua trang web hoặc ứng dụng.


 2. Nếu bạn không thể truy cập Microsoft Teams từ ứng dụng, hãy thử sử dụng trang web hoặc ngược lại. Kiểm tra xem liệu nó có hoạt động trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng của bạn thay vì PC hoặc Mac của bạn hay không.


 3. Nếu bạn đang sử dụng Microsoft Teams thông qua trình duyệt web của mình, hãy xóa bộ nhớ cache của trình duyệt và xóa cookie của trình duyệt.


 4. Quét máy tính của bạn để tìm phần mềm độc hại.


 5. Khởi động lại máy tính của bạn.


 6. Điều đó khó xảy ra, nhưng có thể có sự cố với máy chủ DNS của bạn. Đó là một kỹ thuật nâng cao, nhưng nếu bạn muốn thử chuyển đổi máy chủ DNS, có rất nhiều tùy chọn miễn phí và công khai để sử dụng.


 7. Hãy thử sử dụng Microsoft Teams với proxy web hoặc VPN.

  Nếu không có giải pháp nào trong số này hiệu quả, bạn có thể đang gặp sự cố internet. Liên hệ với ISP của bạn để yêu cầu trợ giúp thêm.


Thông báo lỗi Microsoft Teams

Nói chung, Microsoft Teams có xu hướng chỉ đưa ra các thông báo lỗi về việc không thể đăng nhập. Thông thường, bạn có thể tránh những lỗi này bằng cách nhập lại chi tiết đăng nhập của mình hoặc bằng cách đặt lại mật khẩu của mình.


Nếu Microsoft Teams đưa ra thông báo về việc ngừng hoạt động để bảo trì, bạn có thể làm tất cả những gì bạn có thể làm.


Ngoài ra, nếu thông báo lỗi đề xuất liên hệ với nhóm CNTT của bạn, chẳng hạn như nếu bạn đang cố truy cập kênh Nhóm tại nơi làm việc của mình, bạn nên liên hệ với bộ phận CNTT để họ khắc phục sự cố với bạn.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *