/ / Cách hủy Discovery Plus

Cách hủy Discovery Plus

Những gì để biết

 • Trực tuyến: Đi tới Tài khoản > Hủy bỏ > Hủy đăng ký.
 • Android: Truy cập Cửa hàng Play, nhấn vào biểu tượng Menu> Đăng ký > Discovery Plus > Hủy bỏ
  Đăng ký
  .
 • iOS: Đi tới Cài đặt, hãy nhấn vào ID Apple của bạn> Đăng ký > Discovery Plus > Hủy đăng ký.

Bài viết này giải thích cách hủy đăng ký Discovery Plus từ trang web, Android, iOS, thiết bị phát trực tuyến hoặc bên thứ ba.Cách hủy đăng ký Discovery Plus trực tuyến

Nếu bạn đã đăng ký Discover Plus trực tuyến, thì đó là nơi bạn có thể hủy đăng ký của mình. Mở trình duyệt và đăng nhập vào tài khoản của bạn.


 1. Nhấp vào biểu tượng hồ sơ ở trên cùng bên phải để mở menu thả xuống.

 2. Lựa chọn Tài khoản.

 3. Nhấp chuột Hủy bỏ.

 4. Nhấp chuột Hủy đăng ký trên thông báo bật lên.

 5. Đăng ký của bạn sẽ kết thúc vào cuối giai đoạn thanh toán hiện tại.


Hủy Discovery Plus trên Android

Nếu bạn đã đăng ký Discovery Plus từ thiết bị Android, bạn cần phải truy cập vào cửa hàng Google Play.


 1. Nhấn vào biểu tượng menu trong ứng dụng Cửa hàng Play.


 2. Vô nhẹ Đăng ký.


 3. Tìm và chọn Discovery Plus trong danh sách.


 4. Vô nhẹ Hủy đăng ký. (Lưu ý rằng màn hình sẽ hiển thị Discovery +, không phải Medium.)

 5. Chọn một lý do từ danh sách và nhấn Tiếp tục.


 6. Vô nhẹ Hủy đăng ký để xác nhận sự lựa chọn của bạn.

Hủy Discovery Plus trên iOS

Bạn có thể hủy đăng ký của mình thông qua Cài đặt hoặc App Store trên iPhone, tùy thuộc vào cách bạn đăng ký.


Cài đặt iOS

Đây là cách hủy đăng ký Discovery + thông qua ứng dụng Cài đặt.


 1. Mở Cài đặt và nhấn vào ID Apple của bạn.


 2. Vô nhẹ Đăng ký.


 3. Tìm và chọn Discovery Plus.


 4. Vô nhẹ Hủy đăng ký.


 5. Xác nhận bạn muốn hủy trên màn hình tiếp theo.


Cửa hàng ứng dụng

Đây là cách hủy Discovery Plus thông qua App Store.


 1. Đăng nhập vào App Store.


 2. Lựa chọn Quản lý (dưới Đăng ký).


 3. Lựa chọn Khám phá + và nhấn Chỉnh sửa.


 4. Vô nhẹ Hủy đăng ký.


Hủy Discovery Plus qua Thiết bị phát trực tuyến hoặc Bên thứ ba

Nếu bạn đã đăng ký một dịch vụ bằng hộp giải mã tín hiệu số như Apple TV, Roku hoặc bên thứ ba như Verizon, bạn có thể phải hủy theo cách tương tự. Trước tiên, hãy thử hủy đăng ký trực tuyến, nhưng hãy làm theo hướng dẫn để hủy đăng ký từ nhà sản xuất hoặc đối tác nếu bạn không thấy tùy chọn. Verizon
cung cấp hướng dẫn hủy bỏ trên trang web của nó. Discovery Plus trình bày cách hủy đăng ký trên các thiết bị Apple TV, Roku và Amazon trên trang web của mình.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *