/ / Hệ thống ngăn chặn xâm nhập là gì?

Hệ thống ngăn chặn xâm nhập là gì?

Hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) là một số biện pháp an ninh mạng quan trọng nhất mà một mạng có thể có. IPS được biết đến như một hệ thống kiểm soát, vì nó không chỉ phát hiện các mối đe dọa tiềm ẩn đối với hệ thống mạng và cơ sở hạ tầng của nó, mà còn tìm cách chủ động chặn bất kỳ kết nối nào có thể là mối đe dọa. Điều này khác với các biện pháp bảo vệ thụ động hơn như hệ thống phát hiện xâm nhập.Công nghệ IPS là gì?

Một hệ thống ngăn chặn xâm nhập liên tục giám sát lưu lượng mạng, đặc biệt là ở các gói riêng lẻ, để tìm kiếm bất kỳ cuộc tấn công nguy hiểm nào có thể xảy ra. Nó thu thập thông tin về các gói tin này và báo cáo chúng cho quản trị viên hệ thống, nhưng nó cũng thực hiện các động thái phòng ngừa của riêng mình. Nếu IPS phát hiện phần mềm độc hại tiềm ẩn hoặc kiểu tấn công báo thù khác, IPS sẽ chặn các gói đó truy cập vào mạng.


Nó cũng có thể thực hiện các bước khác, chẳng hạn như đóng các lỗ hổng bảo mật của hệ thống có thể bị khai thác liên tục. Nó có thể đóng các điểm truy cập vào mạng cũng như định cấu hình tường lửa thứ cấp để tìm kiếm các loại tấn công này trong tương lai, bổ sung thêm các lớp bảo mật cho hệ thống phòng thủ của mạng.


Hình ảnh Natali_Mis / Getty


IPS có thể ngăn chặn những loại tấn công nào?

Các hệ thống phòng chống xâm nhập có thể tìm kiếm và bảo vệ chống lại nhiều loại tấn công nguy hiểm tiềm ẩn. Chúng có khả năng phát hiện và chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DoS), tấn công từ chối dịch vụ phân tán (DDoS), bộ công cụ khai thác, sâu, vi rút máy tính và các loại phần mềm độc hại khác.IPS sẽ làm gì nếu nó phát hiện ra một cuộc tấn công?

Hệ thống ngăn chặn xâm nhập có thể phát hiện các cuộc tấn công khác nhau bằng cách phân tích các gói tin và tìm kiếm các chữ ký phần mềm độc hại cụ thể, mặc dù nó cũng có thể tận dụng theo dõi hành vi để tìm kiếm hoạt động bất thường trên mạng, cũng như giám sát bất kỳ giao thức và chính sách bảo mật quản trị nào và liệu chúng có bị vi phạm hay không .


Nếu bất kỳ phương pháp phát hiện nào trong số này phát hiện ra một cuộc tấn công tiềm ẩn, IPS có thể ngay lập tức chấm dứt kết nối mà nó đến. Địa chỉ IP vi phạm sau đó có thể bị chặn nếu IPS được định cấu hình để làm như vậy hoặc người dùng liên kết với nó bị cấm truy cập lại mạng và bất kỳ tài nguyên nào được kết nối.


IPS cũng có thể thay đổi cài đặt tường lửa cục bộ để phát hiện lại các cuộc tấn công như vậy và thậm chí có thể loại bỏ bất kỳ tàn tích nào của cuộc tấn công bằng cách loại bỏ các tiêu đề bị ảnh hưởng bởi phần mềm độc hại, tệp đính kèm bị nhiễm và các liên kết độc hại khỏi máy chủ tệp và email.IDS so với IPS

Hệ thống phát hiện xâm nhập (IDS) và hệ thống ngăn chặn xâm nhập (IPS) đều có thể liên quan đến bảo mật, nhưng chúng có các mục tiêu và phương tiện hoàn toàn khác nhau.


Có nhiều loại IDS và IPS và tất cả chúng đều hoạt động hơi khác một chút. Đối với IDS, có các hệ thống phát hiện xâm nhập mạng (NIDS) đặt tại các điểm chiến lược trong mạng để phát hiện các cuộc tấn công tiềm ẩn khi chúng đang diễn ra trong mạng. HIDS, hoặc hệ thống phát hiện xâm nhập máy chủ chạy trên các hệ thống và thiết bị riêng lẻ và chỉ giám sát hoạt động trên mạng đến và đi từ hệ thống cụ thể đó.


Trong cả hai trường hợp, IDS phát hiện ra một cuộc tấn công tiềm ẩn sẽ thông báo cho quản trị viên hệ thống.


Ngược lại, các hệ thống IPS sẽ đóng một vai trò tương tự như IDS – và có thể được sử dụng cùng với chúng để giám sát mạng tốt hơn – nhưng sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc bảo vệ mạng. Họ cũng sẽ thông báo cho quản trị viên nếu phát hiện các cuộc tấn công, nhưng họ cũng sẽ thực hiện các hành động trừng phạt đối với bất kỳ hệ thống, tài khoản cá nhân hoặc lỗ hổng tường lửa nào để đảm bảo rằng cuộc tấn công đã bị chặn và mọi tệp liên quan bị xóa khỏi mạng.


Như tên cho thấy, các hệ thống phát hiện xâm nhập được thiết kế để cho bạn biết nếu và khi một cuộc tấn công xảy ra để bạn có thể xử lý vấn đề theo cách thủ công. Hệ thống ngăn chặn xâm nhập được thiết kế để chủ động bảo vệ hệ thống của bạn khỏi các cuộc tấn công và ngăn chặn những cuộc tấn công trong tương lai thông qua việc điều chỉnh các thông số mạng.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *