/ / DNS động có nghĩa là gì?

DNS động có nghĩa là gì?

DDNS là viết tắt của DNS động, hay cụ thể hơn là Hệ thống tên miền động. Đó là một dịch vụ ánh xạ tên miền internet với địa chỉ IP. Dịch vụ DDNS cho phép bạn truy cập máy tính gia đình của mình từ mọi nơi trên thế giới.


DDNS phục vụ một mục đích tương tự như Hệ thống tên miền (DNS) của internet trong đó DDNS cho phép bất kỳ ai lưu trữ web hoặc máy chủ FTP quảng cáo tên công khai cho người dùng tiềm năng.


Tuy nhiên, không giống như DNS, chỉ hoạt động với các địa chỉ IP tĩnh, DDNS cũng được thiết kế để hỗ trợ các địa chỉ IP động (thay đổi), chẳng hạn như các địa chỉ được gán bởi máy chủ DHCP. Điều đó làm cho DDNS phù hợp với các mạng gia đình, những mạng thường nhận các địa chỉ IP công cộng động từ một nhà cung cấp dịch vụ internet.


Hình ảnh Anjana23121985 / Getty

DDNS không giống với DDoS, ngay cả khi các công nghệ này chia sẻ hầu hết các chữ cái viết tắt giống nhau.


Cách hoạt động của dịch vụ DDNS

Để sử dụng DDNS, hãy đăng ký với nhà cung cấp DNS động và cài đặt phần mềm của họ trên máy tính chủ. Máy chủ lưu trữ là bất kỳ máy tính nào được sử dụng làm máy chủ, có thể là máy chủ tệp, máy chủ web hoặc một loại máy chủ khác.


Ví dụ: nếu bạn có phần mềm FTP trên máy tính để biến thiết bị thành máy chủ FTP, hãy cài đặt ứng dụng DDNS trên máy tính đó. Máy tính đó là máy tính mà người dùng truy cập khi họ yêu cầu máy chủ của bạn, vì vậy máy tính đó luôn cần cập nhật nhà cung cấp DDNS với địa chỉ IP hiện tại của nó.


Phần mềm giám sát địa chỉ IP động để biết các thay đổi. Khi địa chỉ thay đổi (theo định nghĩa cuối cùng sẽ thay đổi), phần mềm sẽ liên hệ với dịch vụ DDNS để cập nhật tài khoản của bạn với địa chỉ IP mới.


Điều này có nghĩa là miễn là phần mềm DDNS luôn chạy và có thể phát hiện sự thay đổi trong địa chỉ IP, tên DDNS mà bạn liên kết với tài khoản của mình sẽ tiếp tục hướng khách truy cập đến máy chủ lưu trữ bất kể địa chỉ IP thay đổi bao nhiêu lần.


Dịch vụ DDNS là không cần thiết đối với các mạng có địa chỉ IP tĩnh vì tên miền không cần biết địa chỉ IP là gì sau khi được thông báo về nó lần đầu tiên. Điều này là do địa chỉ tĩnh không thay đổi.


Dịch vụ DDNS chỉ là một phần của phương trình khi cung cấp tệp qua internet từ máy tính. Bạn cũng cần cho bộ định tuyến biết máy tính nào trên mạng sẽ được liên hệ khi người dùng bên ngoài mạng truy cập vào máy chủ. Điều này được thực hiện thông qua chuyển tiếp cổng trên bộ định tuyến.


Tại sao bạn có thể muốn có dịch vụ DDNS

Dịch vụ DDNS hoàn hảo nếu bạn lưu trữ trang web của mình từ nhà, có các tệp bạn muốn truy cập cho dù bạn ở đâu (như kết nối từ xa với máy tính khi bạn đi vắng), muốn quản lý mạng gia đình từ xa hoặc bất kỳ lý do tương tự khác.Nơi nhận dịch vụ DDNS miễn phí hoặc trả phí

Một số nhà cung cấp trực tuyến cung cấp dịch vụ đăng ký DDNS miễn phí hỗ trợ máy tính Windows, Mac hoặc Linux. Một số mục yêu thích bao gồm NoIP, FreeDNS và Dynu.


Với dịch vụ DDNS miễn phí, bạn không thể chọn bất kỳ URL nào và phải chuyển tiếp URL đó đến máy chủ của mình. Ví dụ: bạn không thể chọn files.google.org làm địa chỉ máy chủ tệp của mình. Thay vào đó, sau khi chọn một tên máy chủ, bạn sẽ được cung cấp một lựa chọn giới hạn về các miền mà từ đó bạn có thể lựa chọn.


Ví dụ: nếu bạn sử dụng NoIP làm dịch vụ DDNS của mình, bạn có thể chọn tên máy chủ lưu trữ là tên của bạn hoặc một số từ ngẫu nhiên hoặc hỗn hợp các từ, như my1website, nhưng các tùy chọn miền miễn phí là hopto.org, zapto.org, systes.net, và ddns.net. Vì vậy, nếu bạn chọn hopto.org, URL DDNS của bạn sẽ là my1website.hopto.org.


Các nhà cung cấp khác cung cấp các tùy chọn trả phí. Google Domains cũng bao gồm hỗ trợ DNS động.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *