/ / Cài đặt GMX Mail IMAP là gì?

Cài đặt GMX Mail IMAP là gì?

GMX Mail cung cấp cho người dùng dung lượng lưu trữ không giới hạn kết hợp với giao diện email dễ sử dụng. Ứng dụng email khách miễn phí cho phép các tệp đính kèm lên đến 50MB và bao gồm bộ lọc thư rác mạnh mẽ và khả năng chống vi-rút nâng cao. Mặc dù nhiều người dùng GMX Mail chỉ truy cập vào thư của họ thông qua giao diện web, nhưng người dùng thiết bị di động có thể truy cập thư GMX trên thiết bị của họ thông qua chương trình email mà họ sử dụng ở đó. Để làm điều đó, bạn cần cài đặt máy chủ GMX Mail IMAP để truy cập các thư và thư mục GMX Mail từ một chương trình email khác.Cài đặt GMX Mail IMAP

Trên thiết bị di động, bạn sẽ được yêu cầu nhập thông tin này vào ứng dụng thư của mình để xem email trong tài khoản GMX của bạn:


  • Địa chỉ máy chủ GMX Mail IMAP: imap.gmx.com
  • Tên người dùng GMX Mail IMAP: Địa chỉ email GMX Mail đầy đủ của bạn (example@gmx.us)
  • Mật khẩu GMX Mail IMAP: Mật khẩu thư GMX của bạn
  • Cổng GMX Mail IMAP: 993 (thay thế: 143)
  • Yêu cầu GMX Mail IMAP TLS / SSL: đúng cổng 993, không cho cảng 143Cài đặt SMTP cho Thư GMX

Để gửi thư qua tài khoản GMX Mail từ bất kỳ chương trình hoặc dịch vụ email nào (chẳng hạn như Gmail, Yahoo, v.v.), bạn cũng cần nhập cài đặt máy chủ SMTP trên thiết bị di động của mình. Họ đang:


  • Địa chỉ máy chủ GMX Mail SMTP: smtp.gmx.com
  • Tên người dùng GMX Mail SMTP: Địa chỉ email GMX Mail đầy đủ của bạn (example@gmx.us)
  • Mật khẩu GMX Mail SMTP: Mật khẩu thư GMX của bạn
  • GMX Mail SMTP Hải cảng: 587
  • Yêu cầu GMX Mail SMTP TLS / SSL: không


GMX cũng cung cấp ứng dụng GMX Mail miễn phí cho các thiết bị di động iOS và Android. Chỉ cần tải xuống ứng dụng và đăng nhập bằng tên người dùng và mật khẩu của bạn để đọc và trả lời email.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *