/ / Cách thêm danh bạ vào Viber

Cách thêm danh bạ vào Viber

Những gì để biết

 • Trong ứng dụng Viber, chạm vào Cuộc gọi, sau đó nhấn vào Thêm liên hệ biểu tượng. Nhập số điện thoại và nhấn Làm xong, sau đó nhập tên của họ và nhấn Cứu.
 • Hoặc, chạm vào Hơn > Thêm liên hệ. Nhập số điện thoại và nhấn Làm xong, sau đó nhập tên của họ và nhấn Cứu.
 • Hoặc, chạm vào Thêm liên hệ > Máy quét QR, sau đó nhấn liên hệ của bạn Hơn trên ứng dụng của họ để hiển thị mã QR của họ để bạn quét.

Viber tự động tích hợp với danh sách liên hệ trên hầu hết các điện thoại, nhưng bạn cần thêm bất kỳ ai không có trong danh sách liên hệ của mình. Đây là cách thêm liên hệ mới từ trong ứng dụng Viber.Thêm liên hệ đã có Viber

Thật dễ dàng để thêm một liên hệ đã là người dùng Viber.


 1. Mở Viber và nhấn Cuộc gọi.


 2. Chạm vào Thêm liên hệ biểu tượng.


 3. Nhập số điện thoại của liên hệ và chọn Làm xong. Viber tự động tìm thấy người đó. Vô nhẹ Cứu. Bạn đã thêm địa chỉ liên hệ Viber mới.

  Nếu bạn đi cùng người ấy, hãy nhấn Máy quét QR. Sau đó, yêu cầu họ nhấn Hơn từ ứng dụng Viber của họ và nhấn vào mã QR của họ. Quét mã QR của họ để nhanh chóng thêm họ làm địa chỉ liên hệ.

Thêm một số liên lạc mới không có Viber

Nếu người bạn muốn thêm vào danh bạ Viber của mình chưa sử dụng Viber, hãy gửi lời mời sử dụng dịch vụ cho họ.


 1. Mở ứng dụng Viber và nhấn Cuộc gọi để chuyển đến danh sách liên hệ của bạn.


 2. Chạm vào Thêm liên hệ ở góc trên bên trái.


 3. Nhập số điện thoại của liên hệ và nhấn Làm xong.

 4. Nhập họ và tên của liên hệ, sau đó nhấn Cứu.


 5. Vô nhẹ Mời gọi để gửi cho người đó lời mời sử dụng Viber.


 6. Viber tạo một văn bản mời liên hệ mới của bạn sử dụng dịch vụ.

Một cách dễ dàng khác để thêm một số liên lạc

Sử dụng tab Khác để thêm một số liên lạc một cách nhanh chóng và dễ dàng.


 1. Mở Viber và nhấn Hơn.


 2. Vô nhẹ Thêm liên hệ.


 3. Nhập số điện thoại của người đó và nhấn Làm xonghoặc chạm vào Máy quét QR để quét mã QR của họ.

Gọi cho ai đó mà không cần Viber bằng Viber Out

Nếu người liên hệ mới của bạn không phải là người dùng Viber và không chấp nhận lời mời đăng ký, bạn vẫn có thể gọi cho họ bằng cách sử dụng dịch vụ Viber Out VoIP.


Viber Out có một số gói trả phí cho phép người dùng gọi đến các số điện thoại trên toàn thế giới. Dịch vụ này cũng có tùy chọn “World Credits”, cho phép bạn thanh toán các khoản tín dụng được sử dụng khi bạn thực hiện cuộc gọi. Truy cập trang Viber Viber Out để tìm hiểu thêm.Mời một liên hệ hiện tại sử dụng Viber

Thật dễ dàng để mời bất kỳ liên hệ hiện tại nào sử dụng Viber.


 1. Mở Viber và nhấn Cuộc gọi.


 2. Tìm kiếm tên liên hệ hoặc cuộn cho đến khi bạn tìm thấy liên hệ bạn muốn mời tham gia dịch vụ, sau đó nhấn Mời gọi bên cạnh tên của họ.


 3. Viber tạo một lời mời bằng văn bản. Vô nhẹ Gửi để gửi lời mời.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *