/ / Cách bật Trình chặn cửa sổ bật lên Safari

Cách bật Trình chặn cửa sổ bật lên Safari

Những gì để biết

 • Để bật trình chặn cửa sổ bật lên, hãy truy cập Safari > Sở thích > Trang web > Cửa sổ bật lên > chọn cách xử lý cửa sổ bật lên.
 • Để chặn cửa sổ bật lên trên iOS, hãy truy cập Cài đặt > Safari > Chung > Chặn cửa sổ bật lên.
 • Một cách khác để bật hoặc tắt trình chặn cửa sổ bật lên trong Safari, hãy chọn Sở thích > Bảo vệ > Chặn cửa sổ pop-up.

Bài viết này giải thích cách bật hoặc tắt trình chặn cửa sổ bật lên trong Safari. Hướng dẫn áp dụng cho macOS, iOS và Windows.


Bạn có thể cần phải tắt trình chặn cửa sổ bật lên để truy cập vào một số trang web. Ngoài ra, hãy cài đặt các trình cắm ngăn chặn theo dõi và cửa sổ bật lên cho các trang web và phiên duyệt web riêng lẻ.

Trình chặn cửa sổ bật lên dành cho máy tính Mac có thể truy cập được thông qua Nội dung web phần cài đặt của Safari.


 1. Từ menu dọc theo đầu cửa sổ Safari, hãy chọn Safari > Sở thích.

  Phím tắt của Safari Sở thích trang là Command +,.

 2. Lựa chọn Trang web.

 3. Nhấp chuột Cửa sổ bật lên.

 4. Chọn hành động mong muốn cho trang web hiện tại. Chặn và thông báo chặn cửa sổ bật lên trên trang web và thông báo cho bạn khi nó xảy ra. Khối chặn cửa sổ bật lên mà không thông báo cho bạn. Cho phép cho phép cửa sổ bật lên.

 5. Để làm tương tự khi truy cập các trang web khác, hãy chọn Khi truy cập các trang web khác ở góc dưới bên phải của cửa sổ. Nếu hộp kiểm này được chọn, trình chặn cửa sổ bật lên tích hợp của Safari sẽ được bật.

  Trong các phiên bản OS X cũ hơn, hãy chọn các cửa sổ > Sở thích, sau đó kiểm tra Chặn cửa sổ pop-up cái hộp.

Chặn cửa sổ bật lên trên iOS (iPad, iPhone, iPod touch)

Bạn cũng có thể bật và tắt trình chặn cửa sổ bật lên Safari trên thiết bị iOS.


 1. Từ màn hình chính, hãy mở Cài đặt.


 2. Cuộn xuống danh sách và nhấn Safari.


 3. Trong màn hình Safari, xác định vị trí Chung tiết diện.


 4. Chạm vào Chặn cửa sổ bật lên chuyển đổi công tắc để bật hoặc tắt. Nó chuyển sang màu xanh lục để cho biết Safari đang chặn cửa sổ bật lên.

Một cách khác để bật hoặc tắt trình chặn cửa sổ bật lên trong Safari là chọn Sở thích > Bảo vệ > Chặn cửa sổ pop-up.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *