/ / Cách tạo và mở thư mục trong mã VS bằng Git Bash cho Windows

Cách tạo và mở thư mục trong mã VS bằng Git Bash cho Windows

Tìm hiểu cách sử dụng dòng lệnh mạnh mẽ của Git Bash để thiết lập các dự án Mã VS của bạn.

VS Code và Git Bash là hai công cụ tuyệt vời có thể cải thiện đáng kể quy trình làm việc của bạn với tư cách là nhà phát triển. Khi được sử dụng cùng nhau, chúng có thể giúp bạn giải quyết nhiều tác vụ, bao gồm kiểm soát phiên bản, thao tác dòng lệnh, v.v.


Họ cũng có thể giúp bạn thực hiện các tác vụ cơ bản nhất, chẳng hạn như tạo thư mục dự án và mở nó trong Mã VS chỉ trong vài giây. Tìm hiểu cách thực hiện nhiệm vụ chung này chỉ trong bốn bước đơn giản.


Điều kiện tiên quyết cho các thư mục mã VS với Git Bash

Trước khi bắt đầu quá trình tối ưu hóa quy trình làm việc của mình, bạn cần:

Bây giờ bạn đã sẵn sàng để bắt đầu.

Cách tạo một thư mục với Git Bash và mở nó trong VS Code

 1. Mở Git Bash bằng cách nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên màn hình của bạn và chọn Git Bash ở đây:
  Một menu trên nền màn hình Windows với các tùy chọn được hiển thị

 2. Sử dụng đĩa CD để điều hướng đến thư mục mà bạn muốn chứa thư mục mới của mình. Ví dụ: nếu bạn muốn tạo một thư mục trên màn hình của mình, bạn có thể chạy lệnh sau:
   cd ~/Desktop 
 3. Khi bạn đang ở trong thư mục mẹ mong muốn, hãy sử dụng mkdir lệnh theo sau là tên cho thư mục mới của bạn để tạo nó. Ví dụ: để tạo một thư mục có tên “my-project”, hãy chạy lệnh này:
   mkdir my-project 
  Cửa sổ Git Bash được mở bằng các lệnh trên nền màn hình Windows

 4. Sau khi bạn đã tạo thư mục, bạn có thể mở nó trực tiếp trong Mã VS từ Git Bash bằng cách sử dụng mã số lệnh theo sau là tên thư mục. Ví dụ: để mở thư mục “my-project” trong VS Code, hãy chạy lệnh sau:
   code my-project 

  Lệnh này sẽ khởi chạy Mã VS và tự động mở thư mục đã chỉ định trong trình chỉnh sửa.

  Cửa sổ Git Bash được mở bằng các lệnh trên nền màn hình Windows

Bắt đầu dự án của bạn

Bằng cách làm theo các bước này, bạn có thể nhanh chóng thiết lập một thư mục mới và bắt đầu làm việc với các dự án của mình trong trình chỉnh sửa VS Code. Bạn cũng có thể khám phá những cách khác để kết hợp Git Bash trong quy trình làm việc của mình, chẳng hạn như sao chép kho lưu trữ GitHub hoặc thực hiện các hoạt động kiểm soát phiên bản nâng cao hơn.

Với Mã VS và Git Bash tùy ý sử dụng, bạn có thể hợp lý hóa các nhiệm vụ của mình, tăng năng suất và tập trung vào điều quan trọng nhất—viết mã chất lượng cao.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *