THABET

/ / Safari so với Chrome dành cho Mac: Cái nào phù hợp với bạn?

Safari so với Chrome dành cho Mac: Cái nào phù hợp với bạn?

osx chrome safari

Cuộc chiến trình duyệt không bao giờ kết thúc. Cho dù chúng tôi so sánh tất cả các trình duyệt chính bao nhiêu lần để xác định người chiến thắng, câu trả lời luôn giống nhau: tìm hiểu những gì mỗi trình duyệt cung cấp và sử dụng trình duyệt phù hợp nhất với nhu cầu của riêng bạn. Các trình duyệt nổi tiếng nhất hiện được sử dụng trên macOS là Chrome và Safari — nhưng trình duyệt nào thực sự tốt hơn?

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *