/ / ISO 27001 so với 27002: Giải thích về hai tiêu chuẩn an ninh mạng

ISO 27001 so với 27002: Giải thích về hai tiêu chuẩn an ninh mạng

ISO 27001 và ISO 27002 là các tiêu chuẩn quốc tế hướng dẫn các tổ chức đối phó với các mối đe dọa mạng phức tạp ngày nay. Hiểu được sự khác biệt giữa hai tiêu chuẩn này là bước đầu tiên để xây dựng một nền tảng vững chắc hơn trong quản lý an ninh thông tin.


Hãy xem ISO 27002 là gì và nó làm gì. Trong quá trình này, bạn sẽ tìm hiểu những gì doanh nghiệp cần để bảo vệ tài sản thông tin tốt hơn và giảm nguy cơ bị ảnh hưởng bởi các cuộc tấn công.


ISO là gì?

Các đại biểu tập trung tại Viện Kỹ sư Xây dựng ở London đã thành lập Tổ chức Tiêu chuẩn hóa Quốc tế, thường được gọi là ISO, vào năm 1946. Mục đích chính là tạo điều kiện thuận lợi cho sự phối hợp quốc tế và hài hòa hóa các tiêu chuẩn công nghiệp. ISO, một tổ chức phi chính phủ, có trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ.

ISO đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo thuận lợi cho thương mại toàn cầu bằng cách đảm bảo các tiêu chuẩn bình đẳng giữa các quốc gia. Tổ chức phi chính phủ này tập trung vào các nguyên tắc đã được các tổ chức khác nhau nhất trí nhằm loại bỏ các rào cản thương mại kỹ thuật và giúp tạo thuận lợi cho thương mại. Kể từ khi thành lập, ISO đã công bố thành công nhiều tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ, sản xuất, sức khỏe, an toàn và môi trường.

ISO nhằm mục đích bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng và người sử dụng bằng cách đảm bảo chất lượng và an toàn của sản phẩm và dịch vụ. Nó cũng cố gắng thiết lập niềm tin bằng cách cung cấp cho người tiêu dùng khả năng tiếp cận các sản phẩm và dịch vụ này mà không do dự. Trong khi mục tiêu này được chia sẻ bởi nhiều tổ chức, ISO tiếp cận nó từ quan điểm khách quan hơn. Ngoài ra, ISO cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các chính phủ trong các lĩnh vực như sức khỏe và an toàn. Nó cũng giúp các nước đang phát triển chuyển giao công nghệ. Mục tiêu cuối cùng của ISO là loại bỏ sự chênh lệch và thúc đẩy sự hài hòa toàn cầu.

Để cải thiện giao tiếp, hợp tác và tạo thuận lợi cho thương mại quốc tế, ISO đã phát triển hàng chục nghìn tiêu chuẩn quốc tế cho đến nay. Các tiêu chuẩn này bao gồm các thủ tục và sản phẩm cho tất cả các loại hình tổ chức. Ngoài ra, ISO vượt xa các tiêu chuẩn và xuất bản các báo cáo kỹ thuật, hướng dẫn và thông số kỹ thuật chung.

Trong số rất nhiều tiêu chuẩn ISO, có hai tiêu chuẩn nổi bật về bảo mật thông tin: ISO 27001 và ISO 27002. Hãy tạm gác hàng chục nghìn tiêu chuẩn ISO còn lại sang một bên và xem xét các tiêu chuẩn mạnh mẽ này về bảo mật thông tin.

ISO27001 là gì?

Hai nhân viên công ty kiểm tra công việc theo tiêu chuẩn ISO 27001

ISO 27001 là một trong những tiêu chuẩn nổi bật đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các ngành bảo vệ thông tin bí mật của họ và đảm bảo tính bảo mật cho dữ liệu của khách hàng. Là một khuôn khổ quốc tế, ISO 27001 cho phép các tổ chức xác định và quản lý các rủi ro về quyền riêng tư, từ đó giảm thiểu chúng, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết. Tiêu chuẩn này không chỉ đề cập đến hiện tại mà còn hỗ trợ đánh giá liên tục các phương pháp sẽ được áp dụng trong tương lai.

ISO 27001 cung cấp một khuôn khổ để tạo thuận lợi cho việc bảo vệ thông tin một cách có hệ thống và tiết kiệm chi phí cho các tổ chức thuộc mọi quy mô hoặc ngành thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lý bảo mật thông tin (ISMS). Điều này bao gồm các thông số kỹ thuật, tài liệu, trách nhiệm quản lý, đánh giá nội bộ, cải tiến liên tục và các hành động khắc phục và phòng ngừa.

Việc triển khai ISO 27001 là rất quan trọng đối với các tổ chức vì nó đảm bảo cách tiếp cận chủ động và có hệ thống để quản lý rủi ro bảo mật thông tin. Bằng cách áp dụng tiêu chuẩn này, các tổ chức có thể thiết lập một khuôn khổ mạnh mẽ giúp xác định các lỗ hổng tiềm ẩn, triển khai các biện pháp bảo mật thích hợp và liên tục cải thiện tình trạng bảo mật của họ. ISO 27001 thúc đẩy văn hóa bảo mật thông tin trong toàn tổ chức, đảm bảo rằng các cân nhắc về bảo mật được tích hợp vào tất cả các quy trình, hệ thống và thực tiễn kinh doanh.

Hơn nữa, chứng nhận ISO 27001 cung cấp một số lợi ích cho các tổ chức. Nó nâng cao danh tiếng và độ tin cậy của họ, vì nó thể hiện cam kết của họ trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm. Chứng nhận ISO 27001 thường là một yêu cầu trong các thỏa thuận hợp đồng, đặc biệt khi xử lý dữ liệu nhạy cảm của khách hàng. Nó cũng giúp các tổ chức tuân thủ các yêu cầu pháp lý và quy định liên quan đến bảo mật thông tin. Bằng cách đạt được chứng nhận ISO 27001, các tổ chức có thể đạt được lợi thế cạnh tranh bằng cách tạo sự khác biệt với tư cách là đối tác đáng tin cậy trên thị trường.

ISO27002 là gì?

Quản trị viên điều khiển các máy chủ của công ty theo tiêu chuẩn ISO 27002

ISO 27002, một trong những tiêu chuẩn quan trọng nhất của ISO, đã trải qua quá trình chuyển đổi toàn diện và đổi tên cùng với việc phát hành ISO 27001, tạo ra sự lặp lại ngày nay được gọi là ISO 27002. Hai tiêu chuẩn này được kết nối phức tạp với nhau, giống như những mảnh ghép được thiết kế tỉ mỉ để bổ sung cho nhau.

ISO 27002 cung cấp hàng trăm kiểm tra tiềm năng nhằm giải quyết các vấn đề cụ thể được xác định trong quá trình đánh giá rủi ro chính thức. Ngoài ra, tiêu chuẩn này phục vụ như một hướng dẫn cho sự phát triển của các tiêu chuẩn an ninh và thực hiện các hoạt động quản lý an ninh hiệu quả. ISO 27002 được cập nhật thường xuyên để bao gồm các tham chiếu đến các tiêu chuẩn bảo mật khác, bên cạnh các phương pháp hay nhất về bảo mật thông tin đã xuất hiện kể từ các lần xuất bản trước. Nó bao gồm việc lựa chọn, ứng dụng và phương pháp kiểm soát dựa trên môi trường rủi ro bảo mật thông tin duy nhất của một tổ chức.

ISO 27002 bao gồm nhiều kiểm tra. Những kiểm tra này bao gồm nhiều chủ đề khác nhau như cấu trúc, chính sách bảo mật, bảo mật thông tin doanh nghiệp, bảo mật nguồn nhân lực, quản lý tài sản CNTT, kiểm soát truy cập, mật mã, bảo mật vật lý và môi trường, bảo mật vận hành, bảo mật truyền thông, mua lại, phát triển và bảo trì hệ thống thông tin và nhà cung cấp .

Các tổ chức nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ bảo mật thông tin mạnh mẽ sử dụng ISO 27002 làm tài nguyên quan trọng. Bằng cách triển khai các biện pháp kiểm soát được đề xuất, các tổ chức có thể cải thiện tình hình bảo mật tổng thể, giảm rủi ro và điều chỉnh các hoạt động của họ theo các tiêu chuẩn ngành và các hoạt động thực tiễn tốt nhất.

Sự khác biệt giữa ISO 27001 và ISO 27002 là gì?

Nhân viên công ty so sánh tiêu chuẩn ISO 27001 và ISO 27002

Thoạt nhìn, ISO 27001 và ISO 27002 có thể khá giống nhau. Cả hai tiêu chuẩn đều liên quan đến việc đảm bảo tính bảo mật và khả năng phục hồi của hệ thống công nghệ thông tin và liên quan đến việc thiết lập Hệ thống quản lý rủi ro bảo mật thông tin (IS-RMS) mạnh mẽ. ISO 27001 là tiêu chuẩn quản lý bảo mật thông tin tập trung vào kiểm soát bảo mật thông tin. Nó được thiết kế để sử dụng trong việc quản lý và triển khai Hệ thống quản lý rủi ro bảo mật thông tin. Tóm lại, IS-RMS đại diện cho một kế hoạch được thiết kế để bảo mật dữ liệu công ty của bạn, chẳng hạn như các tệp quan trọng, trang web, máy chủ và email, bao gồm hệ thống, công nghệ, con người và các yếu tố khác. Đây là một khái niệm toàn diện nhằm tích hợp tất cả các biện pháp kiểm soát có liên quan để bảo vệ dữ liệu của bạn khỏi bị mất do vô tình, rò rỉ dữ liệu, vi phạm, hack cũng như các mối đe dọa và lỗ hổng bảo mật khác.

Ví dụ: Phụ lục A của ISO 27001 phác thảo các chính sách bảo mật thông tin, các yêu cầu liên quan đến việc xử lý an toàn nguồn nhân lực, quản lý tài sản CNTT, mật mã và mã hóa dữ liệu, bảo mật vận hành và các lĩnh vực quan trọng khác trong Hệ thống quản lý rủi ro bảo mật thông tin của bạn. Việc tuân thủ các tiêu chuẩn ISO 27001 đòi hỏi phải có quy trình giám sát, đo lường, phân tích và đánh giá có hệ thống và thường bao gồm đánh giá nội bộ để xác định điểm yếu và các lĩnh vực cần cải thiện trước khi trải qua đánh giá.

Sự khác biệt đáng kể nhất giữa ISO 27001 và ISO 27002 nằm ở chứng nhận. Mặc dù có thể đạt được chứng nhận ISO 27001 nhưng ISO 27002 không cung cấp tùy chọn chứng nhận. Chứng nhận trong ISO 27001 yêu cầu chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu quy định. Mặt khác, ISO 27002 bao gồm một bộ hướng dẫn được tạo ra để giới thiệu và hỗ trợ triển khai các phương pháp hay nhất của Hệ thống quản lý rủi ro bảo mật thông tin. Để rút ra một sự tương tự, ISO 27002 giống như một cuốn sách hướng dẫn hoặc một bài kiểm tra thực hành, trong khi ISO 27001 có đầy đủ các quy tắc, hướng dẫn và mẹo để hỗ trợ chuẩn bị cho bài kiểm tra.

Tóm lại, ISO 27001 và ISO 27002 có liên quan chặt chẽ với nhau nhưng phục vụ các mục đích riêng biệt. ISO 27001 cung cấp một khuôn khổ toàn diện để quản lý rủi ro bảo mật thông tin và đạt được chứng nhận để chứng minh sự tuân thủ. Mặt khác, ISO 27002 đưa ra hướng dẫn và các phương pháp hay nhất để triển khai Hệ thống quản lý rủi ro bảo mật thông tin hiệu quả mà không cung cấp tùy chọn chứng nhận. Hiểu được những khác biệt này là rất quan trọng đối với các tổ chức đang tìm cách thiết lập một tư thế bảo mật thông tin mạnh mẽ và đảm bảo việc bảo vệ tài sản có giá trị của họ.

Tiêu chuẩn ISO cung cấp những gì?

Các tiêu chuẩn ISO cung cấp một ngôn ngữ chung cho các tổ chức để giao tiếp và cộng tác về các vấn đề bảo mật. Điều này đặc biệt có giá trị khi làm việc với các đối tác, khách hàng hoặc nhà cung cấp, vì việc tuân thủ các tiêu chuẩn được công nhận sẽ nâng cao niềm tin và sự tự tin trong các hoạt động bảo mật thông tin.

Chứng chỉ ISO có thể mang lại lợi thế cạnh tranh, thể hiện cam kết của tổ chức trong việc bảo vệ thông tin nhạy cảm. Họ cũng có thể giúp đáp ứng các yêu cầu pháp lý và quy định, giúp các nỗ lực tuân thủ trở nên hợp lý hơn.

Nhưng điều quan trọng cần lưu ý là các tiêu chuẩn ISO không phải là giải pháp một kích cỡ phù hợp với tất cả. Mỗi tổ chức nên điều chỉnh chương trình bảo mật thông tin của mình theo nhu cầu cụ thể của họ, xem xét các yếu tố như bản chất kinh doanh, quy định của ngành và khẩu vị rủi ro.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *