/ / Cách xóa thư mục thư tại iCloud.com

Cách xóa thư mục thư tại iCloud.com

Những gì để biết

 • Đăng nhập vào tài khoản iCloud của bạn và chọn Email. Kế bên Thư mục, nhấn vào dấu cộng để mở rộng danh sách. Chọn một thư mục để xem các email của nó.
 • Di chuyển các thư bạn muốn giữ vào một thư mục khác hoặc hộp thư đến của bạn. Kiểm tra các thư mục con và xóa hoặc di chuyển nội dung thư mục con.
 • Nhấn vào tên thư mục trong danh sách thư mục. Nhấn vào vòng tròn đỏ ở bên trái của tên thư mục để xóa thư mục, sau đó nhấp vào Xóa bỏ xác nhận.

Bài viết này giải thích cách xóa các thư mục iCloud Mail mà bạn không còn sử dụng nữa. Khi bạn xóa một thư mục iCloud Mail, bạn sẽ xóa cả thư mục và thư của nó.Xóa Thư mục Thư tại iCloud.com

Để xóa một thư mục khỏi Thư iCloud của bạn tại iCloud.com:


 1. Đăng nhập vào tài khoản iCloud của bạn và chọn Email biểu tượng.


 2. Mở rộng danh sách các thư mục trong bảng điều khiển bên trái bằng cách nhấp vào dấu cộng bên phải của Thư mục.


 3. Nhấn vào thư mục bạn muốn xóa trong iCloud Mail để mở nó.


 4. Xem danh sách email và di chuyển bất kỳ thư nào bạn muốn giữ vào một thư mục khác hoặc hộp thư đến của bạn.


 5. Đảm bảo rằng thư mục không có thư mục con. Nếu thư mục chứa một thư mục con, hãy nhấp vào > bên cạnh tên của nó để mở rộng thư mục con và xóa hoặc di chuyển nội dung của nó trước. Nếu bạn không muốn xóa một thư mục con, hãy kéo thư mục đó vào một thư mục mẹ khác hoặc cấp cao nhất trong danh sách thư mục.


 6. Nhấn vào tên thư mục trong danh sách thư mục.


 7. Nhấn vào vòng tròn đỏ xuất hiện ở bên trái của tên thư mục.


 8. Xác nhận việc xóa bằng cách nhấp vào Xóa bỏ trong màn hình bật lên.


Xóa thư mục cũng ngay lập tức xóa tất cả các thư trong đó. Chúng không được chuyển vào thư mục Thùng rác nhưng được xóa ngay lập tức.


Giới thiệu về iCloud và iCloud Mail

Tài khoản Apple iCloud cơ bản miễn phí cho người dùng Mac và PC. Dịch vụ lưu trữ đám mây cung cấp một cách thuận tiện để truy cập tài liệu, ảnh và email trên nhiều thiết bị. Tài khoản iCloud mới đi kèm với địa chỉ email @ icloud.com. Thư được gửi đến địa chỉ này có thể được xem và quản lý trong ứng dụng web Thư tại iCloud.com.


Thu thập email trong một thư mục trong iCloud Mail có thể thuận tiện cho các dự án hoặc kỳ nghỉ, nhưng cuối cùng, bạn sẽ không cần phải giữ chúng xung quanh nữa. Tại iCloud.com, việc xóa các thư mục Mail và tin nhắn trong đó thật may mắn là một quá trình nhanh chóng.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *