/ / Cách sử dụng Google Dịch ngoại tuyến

Cách sử dụng Google Dịch ngoại tuyến

Những gì để biết

 • Chạm vào dịch từ hoặc là dịch sang ngôn ngữ trong ứng dụng. Chọn một ngôn ngữ từ danh sách và nhấn vào mũi tên tải xuống. Nhấn vào Tải xuống.
 • Lặp lại tất cả các ngôn ngữ bạn muốn tải xuống.
 • Sử dụng ứng dụng như bình thường: bạn sẽ có thể dịch văn bản, ảnh, chữ viết tay, cuộc trò chuyện và giọng nói.

Bài viết này trình bày cách tải xuống ngôn ngữ (và xóa chúng khi bạn hoàn tất) để sử dụng Google Dịch ngoại tuyến trên các ứng dụng di động chính thức dành cho Android và iOS. Phiên bản dành cho máy tính để bàn không hỗ trợ sử dụng ngoại tuyến.

Cách thiết lập Google Dịch để sử dụng ngoại tuyến

Khi bạn đang cố gắng hiểu hoặc giao tiếp bằng một ngôn ngữ khác, Google Dịch là một tài nguyên tuyệt vời. Để sử dụng ứng dụng khi ngoại tuyến, bạn cần tải xuống các ngôn ngữ bạn muốn dịch.


Tải xuống cho:

 1. Mở ứng dụng Google Dịch.


 2. Ngôn ngữ xuất hiện ở trên cùng bên trái là dịch từ ngôn ngữ trong khi ngôn ngữ xuất hiện ở trên cùng bên phải là dịch sang ngôn ngữ.

  Chạm vào dịch từ hoặc là dịch sang ngôn ngữ, tùy thuộc vào ngôn ngữ bạn muốn thay đổi và / hoặc đã tải xuống.


 3. Tìm ngôn ngữ bạn muốn từ danh sách thả xuống và nhấn vào mũi tên tải xuống ở bên phải ngôn ngữ đó.


 4. Một cửa sổ bật lên sẽ xuất hiện cho bạn biết bạn sẽ cần bao nhiêu bộ nhớ. Nhấn vào Tải xuống để tiếp tục.

  Lưu ý rằng không phải tất cả các ngôn ngữ đều có nút tải xuống bên cạnh, có nghĩa là chúng không có sẵn để tải xuống. Bạn sẽ biết rằng một ngôn ngữ đã được tải xuống nếu bạn thấy biểu tượng dấu kiểm bên cạnh ngôn ngữ đó trong danh sách thả xuống.

 5. Lặp lại các bước ba và bốn cho tất cả các ngôn ngữ bạn muốn (nếu có nhiều ngôn ngữ bạn muốn tải xuống).


 6. Giờ đây, bạn có thể mở ứng dụng Google Dịch bất cứ khi nào bạn ở trong khu vực không có kết nối internet và đặt Dịch từ hoặc là Dịch sang ngôn ngữ như bất kỳ ngôn ngữ nào bạn đã tải xuống trước đó.

  Sử dụng ứng dụng như bình thường nếu bạn đã kết nối với Internet. Bạn sẽ có thể dịch văn bản, ảnh, chữ viết tay, cuộc trò chuyện và giọng nói — tất cả khi bạn đang ngoại tuyến.


Cách xóa ngôn ngữ bạn đã tải xuống

Các bản tải xuống ngôn ngữ của Google Dịch chiếm nhiều dung lượng lưu trữ — đặc biệt nếu bạn tải xuống nhiều ngôn ngữ. Bạn có thể muốn xóa một số nội dung tải xuống của mình khi bạn không cần chúng nữa để giúp giải phóng dung lượng. Làm theo các hướng dẫn sau để tìm hiểu cách thực hiện.


 1. Nhấn vào Cài đặt trong menu dưới cùng. Trên Android, bạn có thể cần phải nhấn vào menu ở trên cùng bên trái.


 2. Nhấn vào Dịch ngoại tuyến.


 3. Chạm vào thùng rác biểu tượng ở bên phải của bất kỳ ngôn ngữ đã tải xuống nào của bạn để xóa ngôn ngữ đó khỏi nội dung tải xuống của bạn. Tùy thuộc vào thiết bị bạn đang sử dụng, sau đó, bạn có thể cần xác nhận rằng bạn muốn xóa hoặc loại bỏ ngôn ngữ.

Thường xuyên kiểm tra cập nhật ngôn ngữ

Google được biết là đã phát hành các bản cập nhật cho các ngôn ngữ của mình trong Google Dịch, vì vậy nếu bạn có kế hoạch lưu trữ một số ngôn ngữ nhất định trong các bản tải xuống của mình về lâu dài, thì bạn nên kiểm tra các bản tải xuống ngôn ngữ của mình (Cài đặt > Dịch ngoại tuyến) và tìm kiếm các bản cập nhật có thể có sẵn. Chỉ cần nhấn vào bản cập nhật cho ngôn ngữ tương ứng và làm theo các bước để tải phiên bản mới nhất.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *