/ / Tìm hiểu cách phù hợp để thay đổi trang chủ trong Google Chrome

Tìm hiểu cách phù hợp để thay đổi trang chủ trong Google Chrome

Những gì để biết

 • Đi đến Menu Chrome > Cài đặt > Hiển thị nút Home > Nhập địa chỉ web tùy chỉnh > nhập URL > Trang Chủ.
 • Để thay đổi trang mở ra khi bắt đầu, hãy truy cập Cài đặt > Mở một trang cụ thể hoặc một tập hợp các trang > Thêm một trang mới > nhập URL > Thêm vào.

Bài viết này giải thích cách thay đổi trang chủ Google Chrome và cách chọn các trang sẽ mở khi bạn khởi động trình duyệt web Chrome dành cho PC và thiết bị di động.Cách thay đổi trang chủ trong Chrome

Thay đổi trang chủ Google Chrome sẽ mở một trang khác khi chọn nút Trang chủ trong Google Chrome. Nút Home là biểu tượng ngôi nhà nằm ở góc trên bên trái của cửa sổ trình duyệt bên cạnh nút refresh.


Thông thường, trang chủ mặc định là trang Tab mới, cho phép bạn truy cập nhanh vào các trang web đã truy cập gần đây và thanh tìm kiếm của Google. Trong khi một số người dùng thấy trang này hữu ích, bạn có thể muốn chỉ định một URL khác làm trang chủ của mình.


Để thay đổi trang chủ mặc định cho trình duyệt của bạn:


 1. Mở Chrome và chọn nút menu nằm ở góc trên bên phải của cửa sổ. Đó là một trong những có ba dấu chấm xếp chồng lên nhau.

 2. Chọn Cài đặt từ menu thả xuống.

 3. Cuộn xuống Vẻ bề ngoài và bật Hiển thị nút Home nút chuyển đổi.

 4. Lựa chọn Nhập địa chỉ web tùy chỉnh và nhập URL vào hộp văn bản để Chrome mở trang web bạn chọn khi bạn chọn nút Trang chủ.

 5. Chọn Trang Chủ để quay lại trang web bạn đã chỉ định.

Cách thay đổi trang nào mở khi khởi động Chrome

Các bước trên thay đổi trang chủ trong trình duyệt Google Chrome, không thay đổi trang nào sẽ mở khi Chrome khởi động. Để làm việc đó:


 1. Mở Chrome Cài đặt thực đơn.


 2. Cuộn xuống Khi khởi động phần và chọn Mở một trang cụ thể hoặc một tập hợp các trang.

 3. Lựa chọn Thêm một trang mới.

 4. Nhập URL bạn muốn xuất hiện khi mở Chrome và chọn Thêm vào. Bạn cũng có thể thêm các trang bổ sung nếu bạn muốn.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *