/ / Cách thay đổi trang chủ của bạn trong Internet Explorer

Cách thay đổi trang chủ của bạn trong Internet Explorer

Những gì để biết

 • Chọn biểu tượng bánh răng, lựa chọn Tùy chọn Internet > Chungvà nhập URL cho trang chủ mới của bạn trong Trang chủ.
 • Nhập nhiều URL để tạo nhiều trang chủ mở trong các tab riêng biệt mỗi khi bạn khởi chạy Internet Explorer.
 • Lựa chọn Sử dụng mặc định để thêm hoặc khôi phục trang web mặc định (http://go.microsoft.com) làm trang chủ.

Bài viết này giải thích cách thay đổi trang chủ của bạn trong Internet Explorer 11, 10, 9 và 8 trên Windows. Quá trình này tương tự đối với Microsoft Edge.



Cách đặt Trang chủ của IE

Đặt trang chủ của bạn trong Internet Explorer và thay đổi nó bất kỳ lúc nào.


 1. Lựa chọn Công cụ (biểu tượng bánh răng) ở góc trên bên phải.

  Ngoài ra, nhấn Alt+NS.

 2. Lựa chọn Tùy chọn Internet.

 3. Đi đến Chung chuyển hướng.

 4. Trong hộp dưới Trang chủ, nhập URL cho trang chủ mới của bạn. Nhập nhiều URL để tạo nhiều trang chủ mở trong các tab riêng biệt mỗi khi bạn khởi chạy Internet Explorer.

  Ngoài ra, trước khi mở Tùy chọn Internet, duyệt đến trang bạn muốn làm trang chủ và chọn Dùng lại.

 5. Lựa chọn Sử dụng mặc định để thêm hoặc khôi phục trang web mặc định dưới dạng trang chủ. Nó mặc định là http://go.microsoft.com và xóa bất kỳ bổ sung nào bạn đã thực hiện trước đó.

 6. Lựa chọn Sử dụng tab mới để đặt trang chủ của bạn thành về: NewsFeed. Cái này cũng xóa bất kỳ bổ sung nào bạn đã thêm.

 7. Lựa chọn VÂNG khi bạn đã lựa chọn. Bạn đã đặt trang chủ mới của mình.


Xóa Trang chủ

Nếu bạn muốn xóa một trang chủ:


 1. Đi đến Công cụ > Tùy chọn Internet > Chung.

 2. Xóa văn bản với Xóa bỏ hoặc Backspace , sau đó nhập URL mong muốn của bạn.

 3. Ngoài ra, hãy chọn Sử dụng mặc định hoặc Sử dụng tab mới. Hoặc nhập một URL mới để thay thế.


 4. Lựa chọn Áp dụngVÂNG hoàn thành.


Để truy cập trang chủ của bạn hoặc tập hợp các tab trang chủ, hãy chọn Trang Chủ cái nút.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *