/ / Cách thiết lập truy cập Internet PPPoE

Cách thiết lập truy cập Internet PPPoE

Một số nhà cung cấp dịch vụ internet sử dụng Giao thức điểm tới điểm qua Ethernet để quản lý kết nối của các thuê bao cá nhân. Tất cả các bộ định tuyến băng thông rộng chính thống đều hỗ trợ PPPoE như một chế độ kết nối internet. Một số nhà cung cấp internet có thể cung cấp cho khách hàng của họ một modem băng thông rộng có cấu hình hỗ trợ PPPoE cần thiết.


Hình ảnh Grassetto / Getty


Cách thức hoạt động của PPPoE

Các nhà cung cấp internet PPPoE chỉ định cho mỗi người đăng ký của họ một tên người dùng và mật khẩu PPPoE duy nhất. Các nhà cung cấp sử dụng giao thức mạng này để quản lý việc phân bổ địa chỉ IP và theo dõi việc sử dụng dữ liệu của từng khách hàng.


Giao thức hoạt động trên bộ định tuyến băng thông rộng hoặc modem băng thông rộng. Mạng gia đình bắt đầu một yêu cầu kết nối internet, gửi tên người dùng và mật khẩu PPPoE cho nhà cung cấp và đổi lại sẽ nhận được một địa chỉ IP công cộng.


PPPoE sử dụng một kỹ thuật giao thức được gọi là đường hầm, về cơ bản là việc nhúng các thông báo ở một định dạng trong các gói có định dạng khác. PPPoE hoạt động tương tự như các giao thức đường hầm mạng riêng ảo như Giao thức đường hầm điểm-điểm.Dịch vụ Internet của bạn có sử dụng PPPoE không?

Nhiều, nhưng không phải tất cả, các nhà cung cấp internet DSL sử dụng PPPoE. Các nhà cung cấp internet cáp và cáp quang không sử dụng nó. Các nhà cung cấp các loại dịch vụ internet khác như internet không dây cố định có thể sử dụng hoặc không. Kiểm tra với nhà cung cấp dịch vụ của bạn để xác nhận xem công ty có sử dụng PPPoE hay không.Cấu hình Bộ định tuyến và Modem PPPoE

Các bước thiết lập bộ định tuyến cho giao thức này khác nhau tùy thuộc vào kiểu thiết bị. bên trong Thành lập hoặc Internet menu, chọn PPPoE làm kiểu kết nối và nhập các thông số bắt buộc vào các trường được cung cấp.


Bạn cần biết tên người dùng, mật khẩu PPPoE và (đôi khi) Kích thước Đơn vị Truyền dẫn Tối đa. Các hướng dẫn cụ thể để thiết lập PPPoE khác nhau tùy theo nhà sản xuất, với các cách tiếp cận khác nhau của Belkin, Linksys, Netgear và TP-LINK.


Bởi vì ban đầu giao thức được thiết kế cho kết nối không liên tục, chẳng hạn như với kết nối mạng quay số, bộ định tuyến băng thông rộng cũng hỗ trợ tính năng duy trì hoạt động điều khiển kết nối PPPoE để đảm bảo truy cập internet luôn kết nối. Nếu không giữ mạng, các mạng gia đình sẽ tự động mất kết nối internet.Sự cố với PPPoE

Các kết nối PPPoE có thể yêu cầu cài đặt MTU đặc biệt để hoạt động bình thường. Các nhà cung cấp cho khách hàng biết nếu mạng của họ yêu cầu một giá trị MTU cụ thể — các số như 1492 (PPPoE hỗ trợ tối đa) hoặc 1480 là phổ biến. Bộ định tuyến gia đình hỗ trợ một tùy chọn để đặt kích thước MTU theo cách thủ công khi cần thiết.


Quản trị viên mạng gia đình có thể vô tình xóa cài đặt PPPoE. Do nguy cơ xảy ra lỗi trong cấu hình mạng gia đình, một số ISP đã rời bỏ PPPoE để chuyển sang sử dụng địa chỉ IP của khách hàng dựa trên DHCP.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *