/ / Microsoft Internet Explorer là gì?

Microsoft Internet Explorer là gì?

Trong nhiều năm, Internet Explorer là trình duyệt web mặc định cho dòng hệ điều hành Microsoft Windows. Microsoft đã ngừng cung cấp Internet Explorer và vẫn duy trì IE 11. Microsoft Edge đã thay thế IE làm trình duyệt mặc định của Windows bắt đầu từ Windows 10, nhưng IE vẫn là trình duyệt phổ biến cho những người chạy các phiên bản windows cũ hơn.Giới thiệu về Internet Explorer

Microsoft Internet Explorer có nhiều kết nối internet, chia sẻ tệp mạng, Active Scripting và cài đặt bảo mật. Trong số các tính năng khác, Internet Explorer hỗ trợ:


  • Cấu hình máy chủ proxy
  • Các khả năng của máy khách VPN và FTP
  • Quản trị từ xa


Internet Explorer nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận về một số lỗ hổng bảo mật mạng đã được phát hiện trong quá khứ, nhưng các bản phát hành mới hơn của trình duyệt này đã tăng cường các tính năng bảo mật của trình duyệt để chống lại lừa đảo và phần mềm độc hại. Internet Explorer là trình duyệt web phổ biến nhất được sử dụng trên toàn thế giới trong nhiều năm – từ năm 1999 khi nó vượt qua Netscape Navigator cho đến năm 2012 khi Chrome trở thành trình duyệt phổ biến nhất. Ngay cả bây giờ, nó vẫn được rất nhiều người dùng Windows sử dụng, mặc dù ít hơn Microsoft Edge và Chrome. Vì sự phổ biến của nó, nó là mục tiêu phổ biến của phần mềm độc hại.


Các phiên bản sau của trình duyệt này bị chỉ trích vì tốc độ chậm và sự phát triển trì trệ.Các phiên bản của IE

Tổng cộng có 11 phiên bản Internet Explorer đã được phát hành trong những năm qua. IE11, được phát hành vào năm 2013, là phiên bản cuối cùng của trình duyệt web. Có một thời, Microsoft đã tạo ra các phiên bản của Internet Explorer cho hệ điều hành OS X của Mac và cho các máy Unix, nhưng các phiên bản đó cũng đã bị ngừng phát triển.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *