kucasino

KUBET

/ / Cách tạo một truy vấn đơn giản trong Microsoft Access

Cách tạo một truy vấn đơn giản trong Microsoft Access

Những gì để biết

 • Trong cơ sở dữ liệu, hãy truy cập Tạo ra và chọn Thuật sĩ truy vấn. Chọn loại truy vấn, chẳng hạn như Trình hướng dẫn truy vấn đơn giảnvà chọn VÂNG.
 • Chọn một bảng thích hợp từ trình đơn kéo xuống và chọn các trường xuất hiện trong kết quả truy vấn. Lựa chọn Kế tiếp.
 • Chọn loại kết quả bạn muốn và chọn Kế tiếp. Thêm tiêu đề và chọn Hoàn thành.

Bài viết này giải thích cách tạo một truy vấn đơn giản trong Microsoft Access. Hướng dẫn áp dụng cho Access dành cho Microsoft 365, Access 2019, Access 2016 và Access 2013.Tạo một truy vấn đơn giản trong Microsoft Access

Microsoft Access cung cấp chức năng truy vấn mạnh mẽ với giao diện dễ học giúp bạn có thể trích xuất chính xác thông tin bạn cần từ cơ sở dữ liệu của mình trong tích tắc.


Mục tiêu trong hướng dẫn ví dụ này là tạo một truy vấn liệt kê tên của tất cả các sản phẩm của công ty chúng tôi, mức tồn kho mục tiêu mong muốn của chúng tôi và giá niêm yết cho từng mặt hàng. Sử dụng Trình hướng dẫn truy vấn đơn giản hóa quy trình.


 1. Nếu bạn chưa cài đặt cơ sở dữ liệu mẫu Northwind, hãy nhớ cài đặt trước khi tiếp tục. Mở cơ sở dữ liệu đó hoặc cơ sở dữ liệu khác mà bạn muốn sử dụng.

 2. Chọn Tạo ra chuyển hướng.

 3. Lựa chọn Thuật sĩ truy vấn trong nhóm Truy vấn. Cửa sổ Truy vấn Mới sẽ mở ra.

  Cách thay thế là sử dụng dạng xem Thiết kế truy vấn, tạo điều kiện cho việc tạo các truy vấn phức tạp hơn nhưng phức tạp hơn để sử dụng.

 4. Chọn loại truy vấn. Vì mục đích của chúng tôi, chúng tôi sẽ sử dụng Trình hướng dẫn truy vấn đơn giản. Chọn VÂNG để tiếp tục.

 5. Chọn bảng thích hợp từ trình đơn kéo xuống. Đây là những nguồn dữ liệu hợp lệ cho truy vấn mới của bạn. Trong ví dụ này, trước tiên chúng tôi muốn chọn bảng Sản phẩm chứa thông tin về các sản phẩm chúng tôi giữ trong kho của mình.

 6. Chọn các trường bạn muốn xuất hiện trong kết quả truy vấn. Bạn có thể thực hiện việc này bằng cách nhấp đúp vào chúng hoặc bằng cách chọn tên trường và sau đó trên > biểu tượng. Khi bạn làm điều này, các trường sẽ chuyển từ danh sách Trường Có sẵn sang danh sách Trường đã Chọn. Trong ví dụ này, chúng tôi muốn chọn Tên sản phẩm, giá niêm yết, Cấp độ mục tiêu từ Sản phẩm bàn.

  Lưu ý rằng có ba biểu tượng khác được cung cấp. Các >> biểu tượng sẽ chọn tất cả các trường có sẵn. Các < biểu tượng cho phép bạn xóa trường được đánh dấu khỏi danh sách Trường đã Chọn trong khi << biểu tượng xóa tất cả các trường đã chọn.

 7. Lặp lại các bước 5 và 6 để thêm thông tin từ các bảng bổ sung, như mong muốn. Trong ví dụ của chúng tôi, chúng tôi đang lấy thông tin từ một bảng duy nhất.

  Bạn có thể kết hợp thông tin từ nhiều bảng và dễ dàng hiển thị các mối quan hệ. Tất cả những gì bạn phải làm là chọn các trường. Điều này hoạt động vì cơ sở dữ liệu Northwind có các mối quan hệ được xác định trước giữa các bảng. Nếu bạn đang tạo một cơ sở dữ liệu mới, bạn sẽ cần tự thiết lập các mối quan hệ này.

 8. Khi bạn hoàn tất việc thêm các trường vào truy vấn của mình, hãy chọn Kế tiếp để tiếp tục.


 9. Chọn loại kết quả bạn muốn tạo ra. Chúng tôi muốn cung cấp danh sách đầy đủ các sản phẩm và nhà cung cấp của chúng, vì vậy hãy chọn tùy chọn Chi tiết tại đây và chọn Kế tiếp để tiếp tục.

 10. Đặt tiêu đề cho truy vấn của bạn. Chọn một cái gì đó mang tính mô tả sẽ giúp bạn nhận ra truy vấn này sau này. Chúng tôi sẽ gọi truy vấn này là Danh sách nhà cung cấp sản phẩm.

 11. Lựa chọn Hoàn thành. Bạn sẽ được hiển thị với các kết quả truy vấn được hiển thị trong hình minh họa ở trên. Nó chứa danh sách các sản phẩm của công ty chúng tôi, mức tồn kho mục tiêu mong muốn và giá niêm yết. Lưu ý rằng tab trình bày kết quả chứa tên truy vấn của bạn.

Xin chúc mừng! Bạn đã tạo thành công truy vấn đầu tiên của mình bằng Microsoft Access! Bây giờ bạn được trang bị một công cụ mạnh mẽ để áp dụng cho nhu cầu cơ sở dữ liệu của mình.
Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published.