/ / Cách thiết lập và Xem gì

Cách thiết lập và Xem gì

Những gì để biết

 • Trên bảng điều khiển PS5, hãy nhấn vào R1 nút> Phương tiện truyền thông. Tìm một cái gì đó để xem. Nhấp chuột Tất cả ứng dụng để tải xuống các ứng dụng bổ sung.
 • Các dịch vụ phát trực tuyến như Netflix, Disney +, Amazon Prime Video, Apple TV +, NFL Sunday Ticket, ESPN Plus và WWE Network đều có sẵn.
 • Sử dụng Plex để truyền nội dung từ mạng cục bộ của bạn.

Bài viết này giải thích cách phát trực tuyến phim, TV và nhạc từ PS5 từ nhiều dịch vụ và nguồn khác nhau.Cách xem phim, chương trình truyền hình và sự kiện thể thao trên PlayStation 5

Sony PlayStation 5 cung cấp nhiều dịch vụ phát trực tuyến khác nhau để bạn có thể xem phim, chương trình truyền hình và thể thao trên bảng điều khiển của mình. Khi bạn lần đầu tiên thiết lập bảng điều khiển, nó sẽ đề xuất một số ứng dụng để cài đặt nhưng đây là những việc cần làm nếu bạn cần thêm nhiều hơn nữa.


Nhiều dịch vụ trong số này yêu cầu đăng ký với công ty được đề cập, vì vậy hãy nhớ rằng các chi phí bổ sung có thể liên quan.

 1. Trên bảng điều khiển PlayStation 5, hãy nhấn vào R1 nút để đi đến Phương tiện truyền thông.

 2. Nhấn xuống để chọn các chương trình và phim mà PlayStation 5 khuyên bạn nên xem.

 3. Duyệt qua các ứng dụng phát trực tuyến mà bạn có thể đã cài đặt và nhấn vào một chương trình mà bạn muốn xem.

 4. Nhấp chuột Tất cả ứng dụng để tải xuống các ứng dụng đa phương tiện bổ sung để phát trực tuyến phim và chương trình truyền hình.

 5. Nhấp vào ứng dụng bạn muốn sử dụng và đăng nhập để bắt đầu phát trực tuyến nội dung.


Cách phát trực tuyến nhạc trên PlayStation 5

Một trong những dịch vụ phát trực tuyến nhạc phổ biến nhất là Spotify và nó có sẵn trên PlayStation 5. Dưới đây là cách sử dụng nó.


 1. Trên bảng điều khiển PlayStation 5, hãy nhấn vào R1 nút để đi đến Phương tiện truyền thông.


 2. Di chuyển đến Tất cả ứng dụng và nhấn xuống để tìm Spotify biểu tượng trên danh sách các ứng dụng có sẵn.

 3. Nhấp chuột Tải xuống để tải xuống ứng dụng.

 4. Nhấp chuột Mở khi quá trình tải xuống hoàn tất.

 5. Đăng nhập vào tài khoản Spotify của bạn.


 6. Bắt đầu phát nhạc qua tài khoản Spotify của bạn.


Cách xem YouTube trên PlayStation 5

YouTube là ngôi nhà phổ biến dành cho âm nhạc, video và mọi thứ liên quan. Đây là cách xem nó trên PlayStation 5.


Quá trình tải xuống YouTube giống như đối với Spotify, vì vậy nếu bạn đã thực hiện điều đó, chỉ cần làm theo các bước tương tự nhưng tìm YouTube được liệt kê trong Ứng dụng phương tiện.

 1. Trên bảng điều khiển PlayStation 5, hãy nhấn vào R1 nút để đi đến Phương tiện truyền thông.


 2. Di chuyển đến Tất cả ứng dụng và nhấn xuống để tìm YouTube biểu tượng trên danh sách các ứng dụng có sẵn.


 3. Nhấp chuột Tải xuống để tải xuống ứng dụng.


 4. Nhấp chuột Mở khi quá trình tải xuống hoàn tất.


 5. Bắt đầu duyệt YouTube hoặc chọn đăng nhập vào tài khoản hiện có của bạn bằng cách nhấp vào Đăng nhập.


Cách truyền tệp của riêng bạn lên PlayStation 5

Nếu bạn muốn truyền các tệp của riêng mình lên PlayStation 5, Plex là một trong những giải pháp tốt nhất nhưng nó yêu cầu một chút thiết lập. Chúng tôi đã giới thiệu rộng rãi về cách thiết lập Plex Media Server nhưng đây là những việc cần làm với PlayStation 5.


Plex cũng cung cấp một số phim miễn phí để xem qua ứng dụng, vì vậy đây là một lựa chọn tốt nếu bạn chỉ muốn xem phim miễn phí một cách hợp pháp.

 1. Trên bảng điều khiển PlayStation 5, hãy nhấn vào R1 nút để đi đến Phương tiện truyền thông.


 2. Di chuyển đến Tất cả ứng dụng và nhấn xuống để tìm Plex biểu tượng trên danh sách các ứng dụng có sẵn.


 3. Nhấp chuột Tải xuống để tải xuống ứng dụng.


 4. Nhấp chuột Mở khi quá trình tải xuống hoàn tất.


 5. Cuộn xuống danh sách để tìm nội dung trên Máy chủ Plex Media của bạn.

  Đảm bảo PC / Mac hoặc máy chủ của bạn đã được thiết lập Plex cho tác vụ.

Dịch vụ phát trực tuyến nào có sẵn trên PlayStation 5?

Có nhiều dịch vụ và ứng dụng phát trực tuyến có sẵn trên PlayStation 5. Đây là những gì bạn có thể xem hoặc nghe.


Không phải tất cả các dịch vụ đều có sẵn ở tất cả các quốc gia. Kiểm tra tính đủ điều kiện của quốc gia bạn trước.Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *