/ / Cách thay đổi tên trên máy tính xách tay HP

Cách thay đổi tên trên máy tính xách tay HP

Những gì để biết

 • Đi đến Bắt đầu > [your name] > Thay đổi cài đặt tài khoản > Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ thay thế và đặt tên.
 • Trên tài khoản cục bộ, hãy truy cập Bảng điều khiển > Tài khoản người dùng > Tài khoản người dùng (một lần nữa)> Thay đổi tên tài khoản của bạn.
 • Ngoài ra, từ Cài đặt tài khoản màn hình, nhấp vào Quản lý tài khoản Microsoft của tôi > Thông tin của bạn > Chỉnh sửa tên.

Cho dù tên hợp pháp của bạn đã thay đổi hay bạn chỉ muốn một tay cầm khác trên máy tính xách tay HP, bạn có thể sử dụng một số phương pháp để cập nhật thông tin của mình. Đây là cách thực hiện trong Windows 10.Làm cách nào để thay đổi tên hiển thị trên máy tính xách tay HP của tôi?

Bạn có hai tùy chọn chính để thay đổi tên hiển thị: chuyển sang tài khoản cục bộ trên máy tính xách tay và cập nhật tên trên Tài khoản Microsoft mà bạn sử dụng cho Windows.


Cách chuyển sang tài khoản cục bộ

Nếu bạn không ngại mất một số chức năng và cá nhân hóa có được khi sử dụng tài khoản Microsoft với máy tính xách tay HP của mình, bạn có thể thay đổi tên của mình bằng cách chuyển sang tài khoản cục bộ để đăng nhập. Đây là cách thực hiện.


 1. Nhấn vào Bắt đầu ở góc dưới bên trái màn hình của bạn.

 2. Nhấp chuột tên của bạn bên cạnh ảnh hồ sơ của bạn.

 3. Lựa chọn Thay đổi cài đặt tài khoản.

 4. Lựa chọn Đăng nhập bằng tài khoản cục bộ thay thế.

 5. Một cảnh báo sẽ xuất hiện; nhấp chuột Kế tiếp.

 6. Trên màn hình tiếp theo, bạn có thể thay đổi tên người dùng của mình thành bất cứ điều gì bạn muốn.

 7. Nhấp chuột Đăng xuất và kết thúc trên màn hình tiếp theo. Windows sẽ đăng xuất tài khoản Microsoft của bạn và bạn có thể đăng nhập vào tài khoản cục bộ mới.

Khi bạn sử dụng tài khoản cục bộ, bạn sẽ không thể truy cập các tính năng của tài khoản Microsoft của mình thông qua Windows. Bạn vẫn có thể truy cập tất cả các tài liệu và tệp đám mây của mình bằng cách đăng nhập thông qua trình duyệt web.

Cách thay đổi tên của tài khoản cục bộ

Nếu bạn đã chuyển sang tài khoản cục bộ, bạn có thể thay đổi tên người dùng sau đó từ Bảng điều khiển.


 1. Trong thanh tìm kiếm ở cuối màn hình, hãy nhập Bảng điều khiển và chọn nó từ kết quả.

 2. Lựa chọn Tài khoản người dùng.

 3. Nhấp chuột Tài khoản người dùng trên màn hình tiếp theo, quá.

 4. Lựa chọn Thay đổi tên tài khoản của bạn.

 5. Nhập tên tài khoản mới vào hộp và nhấp vào Đổi tên.

Cách thay đổi tên trên tài khoản Microsoft của bạn

Để thay đổi tên của bạn trên máy tính xách tay HP trong khi vẫn nhận được tất cả các lợi ích của tài khoản Microsoft, bạn có thể thay đổi tên của mình trên dịch vụ đó. Làm như vậy sẽ không chỉ cập nhật thông tin trên máy tính xách tay của bạn mà còn trên tất cả các dịch vụ của Microsoft.


 1. Nhấn vào Bắt đầu trên màn hình của bạn.

 2. Lựa chọn tên của bạn bên cạnh hình ảnh người dùng của bạn.

 3. Nhấp chuột Thay đổi cài đặt tài khoản.

 4. Chọn Quản lý tài khoản Microsoft của tôi.

 5. Trang tài khoản Microsoft của bạn sẽ mở trong trình duyệt web mặc định của bạn. Nhấp chuột Thông tin của bạn ở đầu màn hình.

 6. Nhấp chuột Chỉnh sửa tên.

 7. Nhập họ và tên mới, giải Captcha, sau đó nhấp vào Cứu.

Làm cách nào để thay đổi tên quản trị viên trên máy tính xách tay HP của tôi?

Các quy trình trên hoạt động cho cả tài khoản quản trị viên và tài khoản người dùng thông thường và bạn có thể sử dụng bất kỳ quy trình nào phù hợp nhất với tình huống của mình. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào tài khoản quản trị viên khi thực hiện việc đó.Làm cách nào để thay đổi tên chủ sở hữu trên máy tính xách tay HP của tôi?

Thay đổi tên chủ sở hữu trên máy tính xách tay HP là một hành động chuyên sâu hơn là sửa đổi tên người dùng. Thông thường, bạn sẽ muốn thực hiện cập nhật này khi chuyển máy tính của mình cho chủ sở hữu mới, nhưng bạn có thể có những lý do khác để làm như vậy. Thật không may, bạn chỉ định tên chủ sở hữu khi lần đầu tiên thiết lập máy tính, vì vậy cách đơn giản nhất để thay đổi tên này là khôi phục cài đặt gốc cho máy tính xách tay HP của bạn.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *