/ / Cách giải nén tệp bằng dòng lệnh Linux

Cách giải nén tệp bằng dòng lệnh Linux

Nén tệp là một cách dễ dàng và hiệu quả để truyền dữ liệu giữa máy tính và máy chủ. Khi các tệp được nén, chúng không chỉ tiết kiệm dung lượng đĩa trên ổ đĩa cục bộ mà còn giúp tải tệp xuống từ internet dễ dàng và thuận tiện hơn, sử dụng ít băng thông hơn trong hầu hết các trường hợp so với việc gửi tệp có kích thước đầy đủ.


smartreviewaz / Ashley Nicole DeLeon

Sau khi bạn nhận được một kho lưu trữ đã nén, hãy giải nén nó bằng một lệnh Linux. Các giải nén lệnh hỗ trợ nhiều công tắc để tùy chỉnh cách thức hoạt động của lệnh.Giải nén các tệp ZIP đơn

Cú pháp cơ bản để giải nén tệp là:


unzip filename


Giả sử bạn đã nén một kho lưu trữ có tiêu đề sample.zip chứa ba tệp văn bản. Để giải nén tệp này vào thư mục hiện tại, hãy chạy lệnh sau:


unzip sample.zip


Giải nén một số tệp bằng cách liệt kê tất cả chúng theo tuần tự — ví dụ: giải nén first.zip second.zip third.zip—Hoặc bằng cách sử dụng ký tự đại diện, ví dụ: giải nén * .zip.

Ngoài ra, sử dụng giao diện người dùng đồ họa cho môi trường máy tính để bàn của bạn để giải nén các tệp zip. Mỗi DE sử dụng các cách tiếp cận khác nhau, nhưng nói chung, một cú nhấp chuột phải vào tệp nén và một giải nén hoặc trích xuất tùy chọn menu sẽ giúp bạn bắt đầu.Tùy chọn

Sử dụng các tùy chọn sau để sửa đổi cách cơ sở giải nén lệnh hoạt động:


  • -NS / path / to / extact / location: Giải nén một kho lưu trữ vào một thư mục khác.
  • -NS: Giải nén mà không tạo thư mục mới, nếu kho lưu trữ đã nén có cấu trúc thư mục.
  • -l: Liệt kê nội dung của tệp lưu trữ mà không cần giải nén.
  • -NS: Không ghi đè lên các tệp hiện có; thay vào đó cung cấp một tên tệp thay thế.
  • -o: Ghi đè tệp, nếu có liên quan.
  • -P mật khẩu mở khóa: Cung cấp mật khẩu để giải nén tệp lưu trữ được bảo vệ.
  • -NS: Giải nén mà không cần ghi thông báo trạng thái vào đầu ra tiêu chuẩn.
  • -NS: Kiểm tra xem tệp lưu trữ có hợp lệ hay không.
  • -v: Hiển thị thông tin chi tiết (dài dòng) về kho lưu trữ mà không cần giải nén.
  • -NS tên tập tin: Giải nén kho lưu trữ nhưng không giải nén các tệp được chỉ định.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *