/ / Cách phản ứng với tin nhắn trong Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau

Cách phản ứng với tin nhắn trong Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhauPhản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 13

Các phản ứng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh sẽ giúp bạn làm cho cuộc trò chuyện của mình trở nên vui vẻ và hấp dẫn hơn. Có thể là phản ứng với biểu tượng cảm xúc lửa hoặc gửi biểu tượng cảm xúc poop, những khả năng mới đã mở ra. Các phản ứng tùy chỉnh là một phần của bản cập nhật Messenger cũng giới thiệu các tính năng như chủ đề trò chuyện, chế độ biến mất, hình dán tự sướng, v.v.

Trong bài đăng này, chúng tôi đã đề cập đến cách phản ứng với biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh, cách thêm biểu tượng cảm xúc mới vào bảng điều khiển, đặt lại biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh và phản ứng biểu tượng cảm xúc Messenger không hoạt động. Chúng tôi cũng đã trình bày cách thay thế biểu tượng cảm xúc mặc định trong Messenger.

Hãy bắt đầu với hướng dẫn của chúng tôi.

Cách phản ứng với tin nhắn Facebook bằng bất kỳ biểu tượng cảm xúc nào trên Android, iPhone và iPad

Khởi chạy ứng dụng Facebook Messenger và mở cuộc trò chuyện. Chạm và giữ tin nhắn mà bạn muốn phản hồi. Bảng biểu tượng cảm xúc sẽ mở ra, bao gồm sáu biểu tượng cảm xúc mặc định. Nhấn vào biểu tượng Thêm (+) để phản ứng với bất kỳ biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh nào. Màn hình biểu tượng cảm xúc sẽ mở ra. Chọn biểu tượng cảm xúc để phản ứng. Sử dụng tìm kiếm để tìm biểu tượng cảm xúc bạn chọn. Bạn cũng có thể thêm các biểu tượng cảm xúc mới vào bảng điều khiển, như được hiển thị bên dưới.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 1


Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 2

Mẹo: Để xóa phản ứng biểu tượng cảm xúc, hãy nhấn vào phản ứng có bên dưới tin nhắn. Sau đó nhấn vào biểu tượng cảm xúc của bạn để xóa nó.

Cách tùy chỉnh phản ứng biểu tượng cảm xúc trong bảng biểu tượng cảm xúc

Phương pháp trên có thể hơi rườm rà nếu bạn thường xuyên phản ứng với cùng một biểu tượng cảm xúc. Ví dụ: giả sử bạn sử dụng biểu tượng cảm xúc lửa làm phản ứng tin nhắn thường xuyên. Thay vì tìm kiếm biểu tượng cảm xúc lửa mỗi lần, bạn có thể thay thế một biểu tượng cảm xúc hiện có trong bảng bằng một biểu tượng bạn chọn.

Ghi chú: Nếu bạn là một phần của cuộc trò chuyện nhóm trong Messenger, thì mọi người trong cuộc trò chuyện có thể thấy phản ứng với tất cả các tin nhắn.

Để thêm các phản ứng mới vào bảng biểu tượng cảm xúc, hãy chạm và giữ một tin nhắn bất kỳ trong Facebook Messenger. Khi bảng điều khiển mở ra, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm (+). Nhấn vào Tùy chỉnh ở trên cùng.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 1


Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 3

Nhấn vào biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn thay thế từ bảng trên cùng. Sau đó, nhấn vào biểu tượng cảm xúc mà bạn muốn thay thế nó từ bảng điều khiển dưới cùng. Tương tự, bạn có thể thay đổi các phản ứng biểu tượng cảm xúc khác. Nhấn vào biểu tượng dấu kiểm ở trên cùng (Android) hoặc nút Xong (iPhone / iPad) để lưu các thay đổi.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 4


Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 5

Ghi chú: Bạn chỉ có thể thêm 6 biểu tượng cảm xúc trong bảng và các phản ứng tin nhắn mới sẽ xuất hiện trong tất cả các cuộc trò chuyện.

Sau khi hoàn tất, biểu tượng cảm xúc mới sẽ xuất hiện trong bảng biểu tượng cảm xúc. Bạn có thể thay thế các biểu tượng cảm xúc trong bảng nhiều lần tùy thích.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 6

Cách thay đổi phản ứng nhấn đúp trên Facebook Messenger

Tương tự như Instagram, bạn có thể phản ứng với một tin nhắn trên Facebook Messenger bằng cách nhấn đúp vào tin nhắn đó. Theo mặc định, phản ứng trái tim sẽ được gửi khi bạn nhấn đúp. Nhưng bạn có thể tùy chỉnh hành vi này.

Để thay đổi phản ứng nhấn đúp, hãy chạm và giữ một tin nhắn bất kỳ. Nhấn vào biểu tượng Thêm (+) trong bảng biểu tượng cảm xúc. Chạm vào Tùy chỉnh trên màn hình tiếp theo.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 1


Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 3

Nhấn vào biểu tượng cảm xúc trái tim để chọn nó. Sau đó, chọn biểu tượng cảm xúc bạn chọn từ bảng dưới cùng mà bạn muốn sử dụng để nhấn đúp. Nhấn vào biểu tượng dấu kiểm hoặc nút Xong ở trên cùng. Bây giờ, bất cứ khi nào bạn nhấn đúp, phản ứng mới sẽ được sử dụng.Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 7

Mẹo chuyên nghiệp: Bạn cũng có thể phản ứng với các bình luận trên Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc. Kiểm tra các mẹo tương tự cho nhận xét trên Facebook.

Cách đặt lại phản ứng biểu tượng cảm xúc tùy chỉnh trong Messenger

Trong trường hợp bạn muốn đặt lại tất cả các phản ứng biểu tượng cảm xúc trong bảng với bộ biểu tượng cảm xúc mặc định, bạn cũng có thể làm điều đó. Chạm và giữ một tin nhắn bất kỳ để mở thanh phản ứng biểu tượng cảm xúc. Nhấn vào biểu tượng Thêm (+). Sau đó nhấn vào Tùy chỉnh.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 1


Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 3

Nhấn vào biểu tượng Đặt lại (Android) hoặc văn bản Đặt lại (iPhone / iPad) để hoàn nguyên về bộ biểu tượng cảm xúc ban đầu. Nhấn vào Xong hoặc biểu tượng dấu kiểm để lưu các thay đổi.Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 8

Cũng trên smartreviewaz

Phần thưởng: Cách thay thế biểu tượng cảm xúc nhanh trong trò chuyện trên Messenger

Bên cạnh phản ứng tin nhắn, bạn có thể gửi nhanh biểu tượng cảm xúc mà không cần mở bảng biểu tượng cảm xúc. Biểu tượng cảm xúc mặc định là nút Thích và bạn sẽ tìm thấy nó bên cạnh khu vực nhập. Bạn có thể thay thế nút Thích này bằng một biểu tượng cảm xúc mà bạn chọn. Nhấn vào biểu tượng cảm xúc sẽ gửi nó nhanh chóng.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 10

Ghi chú: Biểu tượng cảm xúc mặc định là riêng biệt cho tất cả các cuộc trò chuyện. Bạn sẽ cần phải thay thế nó riêng lẻ trong các cuộc trò chuyện ở bất cứ nơi nào bạn muốn thay đổi nó.

Để thay thế biểu tượng cảm xúc tin nhắn mặc định trên PC, hãy mở cuộc trò chuyện mà bạn muốn thay thế biểu tượng cảm xúc đó và nhấp vào biểu tượng thông tin (i) ở trên cùng. Sau đó, nhấp vào nút Thay đổi biểu tượng cảm xúc có trong tin nhắn và chọn biểu tượng cảm xúc bạn chọn.Phản ứng với tin nhắn Facebook Messenger bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 9

Trên ứng dụng Messenger dành cho thiết bị di động, hãy mở chuỗi trò chuyện. Nhấn vào tên của người ở trên cùng. Sau đó nhấn vào Biểu tượng cảm xúc và chọn biểu tượng cảm xúc mới.Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 11


Phản ứng với tin nhắn Messenger của Facebook bằng các biểu tượng cảm xúc khác nhau 12

Phản ứng biểu tượng cảm xúc trên Facebook Messenger không hoạt động

Trong trường hợp không thấy biểu tượng dấu cộng (+) bên cạnh tin nhắn để thay đổi phản ứng tùy chỉnh, bạn nên cập nhật ứng dụng Messenger. Nếu cách đó không khắc phục được, hãy gỡ cài đặt Messenger và cài đặt lại. Tìm hiểu điều gì sẽ xảy ra bằng cách gỡ cài đặt Facebook Messenger.

Tiếp theo:

Facebook Messenger cung cấp một bộ sưu tập nhãn dán tuyệt vời. Tìm hiểu cách sử dụng nhãn dán Facebook Messenger trong WhatsApp từ liên kết tiếp theo.

Cập nhật lần cuối vào ngày 15 tháng 11 năm 2020


Bài viết trên có thể chứa các liên kết liên kết giúp hỗ trợ smartreviewaz. Tuy nhiên, nó không ảnh hưởng đến tính toàn vẹn biên tập của chúng tôi. Nội dung vẫn không thiên vị và xác thực.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *