/ / Mẹo Vượt La Hoàn Tầng 11,12: Version 2.7 – Chia Sẻ Hướng Dẫn Genshin Impact

Mẹo Vượt La Hoàn Tầng 11,12: Version 2.7 – Chia Sẻ Hướng Dẫn Genshin Impact#gensshinimpact #tip #lahoanthamcanh
DONATE:
Discord:

00:00 Lời chào và giới thiệu
00:15 Giới thiệu sơ lược Tầng 11
01:43 Tầng 11 Phòng 1 nửa trên
03:13 Tầng 11 Phòng 1 nửa dưới
04:42 Tầng 11 Phòng 2 nửa trên
06:04 Tầng 11 Phòng 2 nửa dưới
07:48 Tầng 11 Phòng 3 nửa trên
09:19 Tầng 11 Phòng 3 nửa dưới
10:33 Giới thiệu sơ lược Tầng 12
11:19 Tầng 12 Phòng 1 nửa trên
13:37 Tầng 12 Phòng 1 nửa dưới
14:44 Tầng 12 Phòng 2 nửa trên
17:04 Tầng 12 Phòng 2 nửa dưới
18:53 Tầng 12 Phòng 3 nửa trên
19:55 Tầng 12 Phòng 3 nửa dưới
23:42 Video Nổi Bật

Lời Người Sưu Tầm Đá: Full Lão Thạch

Thiên Nham Ngàn Năm: Full 6 Món Bái Tế Bia Đá

Khúc An Hồn Nơi Đấy Vực: Genshin Impact Part 24

Thiên Thạch Lơ Lững Từng Mãnh Vụn

Màn Sương Ẩn Chứa Nhiều Hiểm Nguy

Quà Tặng Nơi Vực Sâu

Cách Mở Bí Cảnh 2 Bộ Thánh Di Vật Phiên Bản 2.6

Vật Về Cố Chủ Lại Về Cố Chủ

Cả Đội Mất Tích Tại Vật Sâu

Nhiệm Vụ Ẩn Vực Đá Sâu: Thợ Mỏ Mất Tích

Lần Đầu Khảo Sát Vực Đá Sâu

Che Giấu Thất Tinh Giải Thạch Ấn

Vực Tắm Trăng

Rồng Biến Sâu: Nguyên Liệu Đột Phá Shehe

100 Nguyên Thạch: 3 Bóng Ma Rero, Ide và Chise

30 Nguyên Thạch: 2 Bóng Ma Kito & Kina

20 Nguyên Thạch: Trốn Tìm Cùng Bóng Ma Nonno

30 Nguyên Thạch: Nhiệm Vụ Ẩn Kho Báu Của Shitoki Tìm Ốc Biển Và 5 Mảnh Bản Đồ

Tế Lễ Cây Cư Trú Ngày #4: Nhiệm Vụ Thế Giới “Mặt Trời Và Núi Kanna”

Tế Lễ Cây Cư Trú Ngày #3: Nhiệm Vụ Thế Giới “Tế Lễ Sương Mù Và Cây”

Chụp 6 Bích Họa: Nhiệm Vụ Thế Giới “Đãng Trí Phiêu Lưu Ký”

Vị Trí Và Cách Giải 7 Phiến Đá Đảo Tsurumi

Bí Ẩn Lôi Điểu, Văn Tự Ishine: Lắng Nghe Khúc Nhạc Của Maushiro

Vị Trí Và Cách Giải Bí Cảnh Mới MOSHIRI KARA

Thanh Lý Môn Hộ: Nhiệm Vụ Thế Giới Inazuma

Chuỗi nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Neko là 1 con mèo

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Hải Thú Cô Độc

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Linh Thảo Biển Sâu

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Vực Tắm Trăng #1

Nhiệm vụ thế giới : Đàn cá ồ ạ (Nhận vũ khí Lao Xiên Cá)

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Chuyến săn sấm Seirai I

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Báu vật Seirai

Nhiệm vụ thế giới tại “Inazuma”: Con Đường Đảo Ritou

Nhiệm vụ thế giới tại “Inazuma”: Chữa trị Cây Anh Đào (Vị Trí “Lôi Anh Đào”)

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Câu truyện Tatara. Mở bí cảnh Hội quán Shakke

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Di Sản Orobashi 1,2,3,4(Bản vẽ “Giáo Thập Tự Kitain”

Nhiệm vụ thế giới “Inazuma”: Tế Lễ Thần Anh Đào 1,2,3,4

Nhiệm vụ thế giới tại “Inazuma”: Trò chơi Temari

Đất nước “Inazuma”: Vị trí và cách giải đá điện #1

Đất nước “Inazuma”: Vị trí và cách giải Rương hiếm #1

Newbie không thể thiếu

Sucrose: Build & Team

Newbie: Nhân vật free siêu mạnh

Similar Posts

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *