/ / Cách dùng Driver Talent để cập nhật driver online miễn phí

Cách dùng Driver Talent để cập nhật driver online miễn phíMÔ TẢ Đôi nét về Driver Talent :
Tìm driver cho Windows 10, Windows 8, Windows 7, Windows Vista và Windows XP.
Các driver có thể được sao lưu bằng chương trình Driver Talent.
Bạn có thể thấy số phiên bản của driver được cập nhật với kích thước file và ngày phát hành, để có thể so sánh với số phiên bản của driver đã cài đặt nhằm đảm bảo rằng bạn đang thực sự nhận được bản cập nhật chính hãng.
Ưu điểm:
Rất dễ sử dụng
Cài đặt nhanh chóng (dưới 5 giây)
Tải xuống driver trực tiếp thông qua chương trình
Tốc độ tải xuống nhanh
Tự động sao lưu driver trước khi cập nhật và gỡ cài đặt
LINK TẢI PM :

Similar Posts

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *