/ / Rủi ro của AI đối với nhân loại

Rủi ro của AI đối với nhân loại

Mua một chiếc máy tính xách tay mà không phạm sai lầm là một việc khó. Chúng tôi giải quyết vấn đề đó và hơn thế nữa trong podcast công nghệ tuần này dành cho những người sợ công nghệ.Trong podcast công nghệ tuần này dành cho những người sợ công nghệ, chúng tôi có một số mẹo hay để mua máy tính xách tay mà không mắc sai lầm và lý do khiến bộ sạc điện thoại của bạn nóng lên. Chúng tôi cũng mang đến cho bạn các cuộc thảo luận về việc duy trì đăng ký Amazon Prime mặc dù giá tăng và nhân loại phải lo sợ điều gì từ AI.
NHÚNG

Bạn có thể đăng ký Podcast thực sự hữu ích trên Podcast của Apple, Spotify, Google Podcasts, Amazon Music và Audible, Player FM hoặc sao chép nguồn cấp RSS vào trình phát podcast của bạn.Hiện ghi chú

Tuần này, chúng tôi có các mẹo và giải thích sau:

Christian Cawley và Gavin Phillips dẫn chương trình podcast này. Bạn có thể liên hệ với họ trên Twitter: @thegadgetmonkey@gavinspavinvới các đề xuất của bạn cho các chủ đề trong tương lai.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *