/ / Những gì mong đợi cho hành trình phát triển của bạn

Những gì mong đợi cho hành trình phát triển của bạn

django best practices and techniques featured image

Django, khung web được đánh giá cao dành cho Python, tiếp tục phát triển và thích ứng với bối cảnh công nghệ luôn thay đổi.Với bản phát hành rất được mong đợi của Django 5.0, bạn có thể mong đợi nhiều tính năng và cải tiến mới sẽ giúp bạn tạo các ứng dụng web linh hoạt, hiệu quả.Sự kết thúc của một kỷ nguyên: Sê-ri Django 4.2.x

Việc phát hành Django 5.0 có nghĩa là kết thúc hỗ trợ cho Python 3.8 và 3.9. Sê-ri Django 4.2.x, trước bản phát hành mới nhất, đánh dấu phiên bản cuối cùng để cung cấp khả năng tương thích với các phiên bản Python này.

Nếu bạn hiện đang sử dụng Django 4.2.x với Python 3.8 hoặc 3.9, thì bạn cần bắt đầu lập kế hoạch di chuyển sang bản phát hành Python được hỗ trợ. Điều này sẽ giúp đảm bảo tính ổn định, bảo mật và quyền truy cập vào các tính năng Django mới nhất.

Khả năng tương thích Python trong Django 5.0

Do Django 5.0 ngừng hỗ trợ Python 3.9 và các phiên bản cũ hơn, bạn sẽ cần nâng cấp lên ít nhất là Python 3.10, phiên bản này có nhiều tính năng hữu ích.

Python 3.10 (2021) không phải là phiên bản mới nhất và có một số lý do thuyết phục để chuyển đổi. Điều này bao gồm việc giới thiệu khớp mẫu cấu trúc, cho phép bạn viết mã ngắn gọn và biểu cảm hơn. Python 3.10 cũng tăng cường khả năng sửa lỗi, giúp xác định và giải quyết vấn đề chính xác hơn.

Nếu bạn muốn luôn đi đầu, Python 3.12 sẽ ở ngay gần đó. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2023, nó đã đạt đến phiên bản alpha 7, cho thấy nó đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng. Python 3.12 mang đến những cải tiến đáng kể và mở ra những khả năng mới.

Xây dựng biểu mẫu hợp lý được thực hiện dễ dàng

Một bổ sung hữu ích khác trong Django 5.0 là một tính năng được gọi là nhóm lĩnh vựcmẫu nhóm trường.

Tính năng này sẽ nhằm mục đích hợp lý hóa quy trình hiển thị của các thành phần liên quan trong trường biểu mẫu Django, bao gồm nhãn, tiện ích con, văn bản trợ giúp và lỗi.

Bằng cách khai thác sức mạnh của các nhóm trường, bạn có thể đạt được mẫu biểu mẫu gọn gàng và ngắn gọn hơn, dẫn đến khả năng đọc và khả năng bảo trì mã được cải thiện.

Lấy ví dụ về đoạn mã mẫu cũ hơn hiển thị các trường biểu mẫu cho địa chỉ email và mật khẩu:

 <form>
...
<div>
  {{ form.name.label_tag }}
  {% if form.name.help_text %}
    <div class="helptext">{{ form.name.help_text|safe }}</div>
  {% endif %}
  {{ form.name.errors }}
  {{ form.name }}
  <div class="row">
    <div class="col">
      {{ form.email.label_tag }}
      {% if form.email.help_text %}
        <div class="helptext">{{ form.email.help_text|safe }}</div>
      {% endif %}
      {{ form.email.errors }}
      {{ form.email }}
    </div>
    <div class="col">
      {{ form.password.label_tag }}
      {% if form.password.help_text %}
        <div class="helptext">{{ form.password.help_text|safe }}</div>
      {% endif %}
      {{ form.password.errors }}
      {{ form.password }}
    </div>
  </div>
</div>
...
</form>

Trong Django 5.0, bạn có thể đơn giản hóa đoạn mã này như sau:

 <form>
...
<div>
  {{ form.name.as_field_group }}
  <div class="row">
    <div class="col">{{ form.email.as_field_group }}</div>
    <div class="col">{{ form.password.as_field_group }}</div>
  </div>
</div>
...
</form>

Thuộc tính mặc định của cơ sở dữ liệu

Django 5.0 sẽ giới thiệu một tính năng mới cho phép sử dụng các thuộc tính mặc định của cơ sở dữ liệu. Điều này khác với cài đặt trường mặc định mà Django thường sử dụng khi tạo một hàng mới. Tính năng này cho phép cơ sở dữ liệu đặt trực tiếp thuộc tính mặc định.

Ví dụ, bạn có thể sử dụng db_default tham số kết hợp với cú pháp Python và SQL để gán thuộc tính mặc định của cơ sở dữ liệu cho một trường trong mô hình, như vậy:

 created = models.DateTimeField(db_default=Now()) 

Cách tiếp cận này cho phép bạn chỉ định giá trị hoặc biểu thức mặc định mong muốn bằng cách sử dụng cú pháp SQL, tận dụng các khả năng của công cụ cơ sở dữ liệu.

Với cải tiến này, Django cấp cho các ứng dụng của bạn sự linh hoạt hơn và khả năng kiểm soát các giá trị mặc định trong các cột cơ sở dữ liệu.

Nắm bắt phát triển web Python

Django 5.0 là một bản phát hành quan trọng cung cấp khả năng tương thích Python được cải thiện, xây dựng biểu mẫu đơn giản hóa và các thuộc tính mặc định của cơ sở dữ liệu. Với sự hỗ trợ cho các phiên bản Python mới nhất, bạn có thể tận dụng các tính năng ngôn ngữ mới. Tính năng xây dựng biểu mẫu được đơn giản hóa cho phép các mẫu biểu mẫu gọn gàng và súc tích hơn.

Những tính năng mới này chứng minh rằng quá trình phát triển Django tiếp tục cải thiện nền tảng, củng cố nó như một trong những khung web phổ biến nhất.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *