/ / Hơn 120 phím tắt hữu ích trên Mac

Hơn 120 phím tắt hữu ích trên Mac

mac laptop keyboard marble

Nếu bạn sử dụng máy Mac thường xuyên để làm việc hoặc giải trí, việc học các phím tắt trên macOS sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức. Để giúp bạn khám phá và ghi nhớ các phím tắt thiết yếu của máy Mac, chúng tôi đã biên soạn chúng thành một bảng mẹo hữu ích bên dưới.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *