/ / Địa chỉ IP được Google sử dụng

Địa chỉ IP được Google sử dụng

Là một trong những công ty internet lớn nhất thế giới, Google chiếm một lượng lớn không gian địa chỉ IP công cộng. Nhiều địa chỉ IP của Google hỗ trợ tìm kiếm và các dịch vụ internet khác như máy chủ DNS của công ty.


Giống như nhiều trang web phổ biến, Google sử dụng nhiều máy chủ để xử lý các yêu cầu đến trang web và dịch vụ của mình.Dải địa chỉ IP của Google.com

Google sử dụng các dải địa chỉ IP công cộng sau đây.


iPv4

 • 64.233.160.0 – 64.233.191.255
 • 66.102.0.0 – 66.102.15.255
 • 66.249.64.0 – 66.249.95.255
 • 72.14.192.0 – 72.14.255.255
 • 74.125.0.0 – 74.125.255.255
 • 209.85.128.0 – 209.85.255.255
 • 216.239.32.0 – 216.239.63.255
 • 64.18.0.0 – 64.18.15.255
 • 108.177.8.0 – 108.177.15.255
 • 172.217.0.0 – 172.217.31.255
 • 173.194.0.0 – 173.194.255.255
 • 207.126.144.0 – 207.126.159.255
 • 216.58.192.0 – 216.58.223.255


iPv6

 • 2001: 4860: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2001: 4860: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff
 • 2404: 6800: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2404: 6800: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff
 • 2607: f8b0: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2607: f8b0: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff
 • 2800: 3f0: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2800: 3f0: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff
 • 2a00: 1450: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2a00: 1450: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff
 • 2c0f: fb50: 4000: 0: 0: 0: 0: 0 – 2c0f: fb50: 4fff: ffff: ffff: ffff: ffff: ffff


Danh sách này có thể không đầy đủ và chỉ một số địa chỉ nhất định từ nhóm của Google hoạt động tại bất kỳ thời điểm nào, tùy thuộc vào cách Google chọn để triển khai mạng máy chủ web của mình. Kết quả là, một ví dụ ngẫu nhiên về một trong những phạm vi này có thể có hoặc có thể không phù hợp với bạn tại một thời điểm cụ thể. Khi bạn tìm thấy một địa chỉ IP phù hợp với mình, hãy ghi lại địa chỉ đó để sử dụng trong tương lai.


Bất kỳ địa chỉ IP nào trong số này đều có thể bị Google thay đổi, sử dụng lại hoặc bán bất kỳ lúc nào. Google có thể mua địa chỉ mới hoặc chuyển hoàn toàn sang IPv6 vào một thời điểm nào đó; chỉ có Google mới biết chắc chắn nó đang sử dụng cái gì và kế hoạch của nó là gì.


Địa chỉ IP DNS của Google

Google duy trì các địa chỉ IP 8.8.8.8 8.8.4.4 làm địa chỉ DNS chính và phụ cho Google Public DNS. Một mạng lưới các máy chủ DNS được đặt ở vị trí chiến lược trên khắp thế giới hỗ trợ các truy vấn tại các địa chỉ này.Địa chỉ IP của Googlebot

Bên cạnh việc cung cấp Google.com, một số địa chỉ IP của Google được sử dụng bởi trình thu thập dữ liệu web Googlebot của nó.


Quản trị viên trang web muốn giám sát khi trình thu thập thông tin của Google truy cập vào miền của họ. Google không xuất bản danh sách chính thức các địa chỉ IP của Googlebot nhưng thay vào đó, khuyến nghị người dùng làm theo các hướng dẫn này để xác minh địa chỉ Googlebot.


Nhiều địa chỉ đang hoạt động có thể được lấy từ tra cứu:


 • 64.68.90.1 – 64.68.90.255
 • 64.233.173.193 – 64.233.173.255
 • 66.249.64.1 – 66.249.79.255
 • 216.239.33.96 – 216.239.59.128


Đây không phải là danh sách đầy đủ và các địa chỉ cụ thể được Googlebot sử dụng có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo.


Các câu hỏi thường gặp

 • IP của một trang web là gì? IP là viết tắt của Giao thức Internet. Địa chỉ IP của trang web là vị trí của dữ liệu cho trang web. Địa chỉ IP là một tập hợp số duy nhất xác định một máy trên mạng.
 • Làm cách nào để tìm địa chỉ IP của Trang web Google? Có một số cách để tìm địa chỉ IP của bất kỳ trang web nào. Chúng bao gồm sử dụng Command Prompt, hệ thống WHOIS internet và kiểm tra WhatsMyIPAddress.com. Để ping một trang web trên máy tính Windows, hãy mở Dấu nhắc lệnh, thể loại ipconfig / all, và hãy nhấn Vào.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *