/ / Cách xóa ứng dụng trên Chromebook

Cách xóa ứng dụng trên Chromebook

Những gì để biết

 • Điều hướng đến toàn màn hình Trình khởi chạy và nhấp chuột phải vào ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt. Lựa chọn Gỡ cài đặt hoặc Loại bỏ từ Chrome.
 • Hoặc, trong Chrome, đi tới dấu ba chấm menu và chọn Thêm công cụ > Tiện ích mở rộng. Lựa chọn Tẩy dưới mô tả mặt hàng.
 • Qua Cửa hàng Play: Từ Trình khởi chạy, chọn Cửa hang tro chơi > ba dòng menu> Ứng dụng và trò chơi của tôi > Cài đặt. Nhấp chuột Gỡ cài đặt để xóa một ứng dụng.

Bài viết này giải thích cách xóa các ứng dụng và tiện ích mở rộng trên Chromebook của bạn để giải phóng dung lượng ổ cứng và khai báo Trình khởi chạy Chrome OS.Xóa ứng dụng bằng trình khởi chạy

Các ứng dụng Chromebook có thể được gỡ cài đặt trực tiếp khỏi Trình khởi chạy bằng cách làm theo các bước sau:


 1. Chọn Trình khởi chạy biểu tượng, được biểu thị bằng một vòng tròn và thường nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.

 2. Một thanh tìm kiếm xuất hiện cùng với năm biểu tượng ứng dụng. Ngay phía trên thanh tìm kiếm, hãy chọn mũi tên lên để hiển thị toàn màn hình Trình khởi chạy.

 3. Tìm ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt và nhấp chuột phải vào biểu tượng của nó.


 4. Lựa chọn Gỡ cài đặt hoặc Loại bỏ từ Chrome.

 5. Một thông báo xác nhận hiển thị hỏi có nên xóa ứng dụng hay không. Lựa chọn Gỡ cài đặt để hoàn tất quá trình.

Xóa tiện ích mở rộng bằng Chrome

Có thể gỡ cài đặt các tiện ích bổ sung và tiện ích mở rộng khỏi trình duyệt Google Chrome bằng cách làm theo các bước sau:


 1. Mở Google Chrome.

 2. Ở góc trên bên phải của cửa sổ trình duyệt, hãy chọn Tùy chỉnh và kiểm soát Google Chrome (ba chấm).

 3. Di chuột qua Thêm công cụ.

 4. Lựa chọn Tiện ích mở rộng.

  Thay vì sử dụng menu, hãy nhập chrome: // extensions trong thanh địa chỉ Chrome.

 5. Danh sách các tiện ích mở rộng và ứng dụng đã cài đặt hiển thị trong tab trình duyệt mới. Để gỡ cài đặt một ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng, hãy chọn Tẩy dưới phần mô tả mặt hàng.

 6. Một thông báo xác nhận xuất hiện, hỏi xem có nên xóa mục đã chọn hay không. Lựa chọn Tẩy để hoàn tất quá trình.

 7. Ứng dụng hoặc tiện ích mở rộng đã bị xóa.


Xóa ứng dụng bằng Cửa hàng Google Play

Chromebook cũng có Cửa hàng Google Play. Nó hoạt động giống như trên các thiết bị Android và có thể được sử dụng để quản lý các ứng dụng được cài đặt trên Chromebook của bạn. Để gỡ cài đặt một ứng dụng bằng Cửa hàng Google Play, hãy làm như sau:


 1. Chọn Trình khởi chạy biểu tượng, được biểu thị bằng một vòng tròn và thường nằm ở góc dưới bên trái của màn hình.

 2. Một thanh tìm kiếm xuất hiện cùng với năm biểu tượng ứng dụng. Ngay phía trên thanh tìm kiếm, hãy chọn mũi tên lên để hiển thị toàn màn hình Trình khởi chạy.

 3. Lựa chọn Cửa hang tro chơi.

 4. Ở phía bên trái, hãy chọn bánh hamburger (ba đường ngang).

 5. Lựa chọn Ứng dụng và trò chơi của tôi.

 6. Lựa chọn Cài đặt.

 7. Chọn ứng dụng bạn muốn gỡ cài đặt.


 8. Lựa chọn Gỡ cài đặt.

 9. Xác nhận việc gỡ cài đặt bằng cách chọn VÂNG.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *