/ / Cách truy cập Thư viện iTunes của bạn trên Chromebook

Cách truy cập Thư viện iTunes của bạn trên Chromebook

Những gì để biết

 • Không có phiên bản Chromebook của iTunes.
 • Giải pháp: Tải các bài hát iTunes lên ứng dụng web YouTube Music Chrome trên PC hoặc Mac của bạn.
 • Sau đó, truy cập nhạc của bạn từ ứng dụng web YouTube Music Chrome trên Chromebook của bạn.

Bài viết này giải thích cách truy cập thư viện nhạc iTunes trên Chromebook của bạn. Trước tiên, hãy tải nhạc iTunes của bạn lên ứng dụng web YouTube Music Chrome trên PC hoặc máy Mac chạy Windows của bạn. Sau đó, truy cập các bài hát của bạn bằng ứng dụng web YouTube Music Chrome trên Chromebook của bạn.Cách thiết lập YouTube Music trên Chromebook

Mặc dù không có phiên bản iTunes dành cho Chromebook, nhưng bạn có thể truy cập thư viện iTunes của mình bằng cách sử dụng giải pháp thay thế bao gồm nhập bài hát vào thư viện YouTube Music của bạn.


Bước đầu tiên là cài đặt ứng dụng web YouTube Music Chrome trên Chromebook của bạn.


 1. Điều hướng đến YouTube Music trên trình duyệt Chrome mặc định của Chromebook.

 2. Lựa chọn Hơn (ba chấm ở góc trên bên phải).

 3. Từ menu thả xuống, hãy chọn Cài đặt YouTube Music.

 4. Lựa chọn Cài đặt xác nhận.

 5. Ứng dụng YouTube Music hiện đã có trên Chromebook của bạn.Cách sao chép bài hát iTunes của bạn sang YouTube Music

Bây giờ, hãy truy cập Windows PC hoặc Mac nơi có thư viện iTunes của bạn.


 1. Làm theo các bước nêu trên để cài đặt ứng dụng web YouTube Music Chrome trên PC hoặc Mac chạy Windows của bạn.


 2. Sau khi cài đặt ứng dụng web YouTube Âm nhạc, hãy chọn biểu tượng hồ sơ.

 3. Lựa chọn Tải nhạc lên từ menu thả xuống.

 4. Trên máy tính của bạn, chọn bài hát hoặc các bài hát bạn muốn thêm, sau đó chọn Mở. Bạn đã tải nhạc iTunes lên YouTube Music.

  Trên Windows, các tệp bài hát iTunes thường ở vị trí sau: Người dùng > tên tài khoản > Âm nhạc > iTunes > iTunes Media > Âm nhạc. Trên máy Mac, vị trí mặc định thường là Người dùng > tên tài khoản > Âm nhạc > iTunes.

  Hãy kiên nhẫn, vì quá trình tải lên có thể mất một lúc.

Cách truy cập iTunes Music của bạn trên Chromebook

Bây giờ, bạn sẽ có thể truy cập nhạc iTunes mà bạn đã tải lên ứng dụng web YouTube Music từ Chromebook của mình.


 1. Trên Chromebook của bạn, điều hướng đến ứng dụng web YouTube Music Chrome và chọn Thư viện.

 2. Trên Bài hát tab, chọn Âm nhạc trên YouTube > Tải lên.

 3. Bây giờ bạn có thể truy cập và phát bất kỳ bài hát nào bạn đã tải lên từ iTunes.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *