/ / Cách tìm và vẽ đồ thị thặng dư trong Excel

Cách tìm và vẽ đồ thị thặng dư trong Excel

Các lô dư đóng một vai trò thiết yếu trong phân tích hồi quy. Chúng cho bạn biết mức độ chính xác của đường hồi quy thể hiện mối quan hệ giữa hai biến. Hướng dẫn sau đây giải thích cách tính toán và vẽ biểu đồ số dư Excel bằng hai phương pháp.


Nhưng trước khi đi đến nội dung hay, chúng ta hãy hiểu ngắn gọn về phần dư và tầm quan trọng của chúng trong phân tích hồi quy.


Dư lượng là gì và tại sao chúng lại quan trọng?

Phần dư là sự khác biệt giữa giá trị quan sát (thực tế) và giá trị dự đoán. Nói một cách đơn giản hơn, phần dư là một lỗi. Ví dụ: nếu giá trị quan sát được là 10 và mô hình của bạn cho giá trị là 8, thì giá trị còn lại sẽ là 2.

Mặt khác, biểu đồ phần dư là biểu đồ phân tán trong đó biến độc lập (tuổi) được vẽ trên trục hoành và phần dư (lỗi) được vẽ trên trục tung.

Ok, bạn biết phần dư là gì, nhưng tại sao chúng lại quan trọng? Để hiểu điều đó, hãy xem xét trường hợp sau:

Chúng tôi muốn hiểu mối quan hệ giữa tuổi tác và tỷ lệ tiết kiệm. Đối với điều đó, chúng tôi sẽ vẽ một đường hồi quy. Tuy nhiên, chúng tôi không chắc liệu đường hồi quy có thể hiện chính xác mối quan hệ giữa hai biến hay không. Đó là lúc phần dư xuất hiện. Chúng tôi sử dụng biểu đồ phần dư để kiểm tra độ chính xác của đường hồi quy.

Bây giờ bạn đã biết phần dư là gì, hãy tìm hiểu cách tạo biểu đồ phần dư trong Excel:

Cách tạo một ô thặng dư bằng phương trình đường xu hướng

Phương pháp vẽ đồ thị phần dư đầu tiên trong Excel sử dụng phương trình đường xu hướng để tính toán các giá trị dự đoán cho dữ liệu của chúng tôi. Khi chúng ta có điều đó, chúng ta có thể tính toán phần dư bằng cách trừ các giá trị dự đoán khỏi các giá trị quan sát được. Cuối cùng, chúng tôi tạo một biểu đồ phân tán với các yếu tố dự đoán trên trục hoành và phần dư trên trục tung.

Mặc dù phương pháp này yêu cầu nhiều bước hơn phương pháp thứ hai nhưng đây là một cách tuyệt vời để hiểu khái niệm này. Khi đã hiểu rõ, bạn có thể sử dụng phương pháp thứ hai, phương pháp này tốn ít thời gian và công sức hơn.

Hãy hướng dẫn bạn qua quy trình, từng bước một:

Bước 1: Nhập dữ liệu

Chúng tôi bắt đầu bằng cách nhập các giá trị cho bộ dự đoán (dưới X cột) và các giá trị quan sát được (dưới Y cột):

Dữ liệu lô còn lại

Bước 2: Tạo biểu đồ phân tán dữ liệu

Bây giờ chúng tôi tạo một biểu đồ phân tán dữ liệu bằng cách thực hiện theo các bước bên dưới:

 1. Chọn dữ liệu (dưới XY cột).
 2. đi đến Dải băng Excel và bấm vào Chèn.
 3. bên trong biểu đồ phần, nhấp vào mũi tên bên dưới biểu đồ phân tán lựa chọn.
  Tạo một âm mưu phân tán

 4. Chọn Biểu đồ phân tán đầu tiên (Phân tán chỉ với các điểm đánh dấu).
 5. Bạn sẽ nhận được một biểu đồ phân tán tương tự như biểu đồ sau:
  Âm mưu phân tán

Bước 3: Thêm Đường xu hướng và Hiển thị Phương trình Đường xu hướng trên Scatterplot

Thực hiện theo các bước bên dưới để thêm đường xu hướng vào biểu đồ phân tán:

 1. Nhấp vào biểu đồ phân tán.
 2. đi đến Dải băng Excel và bấm vào Cách trình bày.
 3. bên trong Lý lịch phần, nhấp vào mũi tên bên dưới đường xu hướng biểu tượng.
 4. chọn Đường xu hướng tuyến tính lựa chọn.
  Thêm đường xu hướng

Bây giờ bạn sẽ thấy một đường (đường xu hướng) cắt các dấu chấm trên biểu đồ phân tán của bạn. Để hiển thị phương trình đường xu hướng trên biểu đồ phân tán, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Đi một lần nữa đến đường xu hướng biểu tượng và nhấp vào mũi tên bên dưới nó.
 2. Nhấp chuột Tùy chọn đường xu hướng khác.
 3. MỘT Định dạng đường xu hướng hộp thoại sẽ xuất hiện.
 4. Kiểm tra Hiển thị phương trình trên biểu đồ tùy chọn ở dưới cùng của Định dạng đường xu hướng hộp thoại. Phương trình đường xu hướng sẽ hiển thị trên biểu đồ.
  Hiển thị phương trình đường xu hướng

Bước 4: Tính toán các giá trị dự đoán

Để tính toán các giá trị được dự đoán, hãy tạo một cột khác (Z) bên cạnh dữ liệu của bạn và làm theo các bước bên dưới:

 1. Nhập công thức đường xu hướng hiển thị trên đồ thị và dán vào dưới cột Z (ô C2). Thay đổi x trong công thức với các giá trị trong cột X.
 2. Vì vậy, đối với giá trị dự đoán đầu tiên, công thức sẽ được đưa ra như sau:
  =1.5115*A2+23.133
  Nhập Công thức Đường xu hướng

 3. Thay thế A2 với A3 trong công thức đường xu hướng cho giá trị xác định thứ hai.
 4. Đối với giá trị dự đoán thứ ba, thay thế A3 với A4v.v., cho đến khi bạn nhận được tất cả các giá trị xác định cho các yếu tố dự đoán tương ứng của chúng.
  Giá trị dự đoán

Bước 5: Tìm giá trị thặng dư

Bây giờ chúng ta đã có các giá trị dự đoán, chúng ta có thể tìm các giá trị còn lại bằng cách trừ các giá trị dự đoán khỏi các giá trị (thực tế) được quan sát trong cột Y. Công thức cho giá trị còn lại đầu tiên sẽ là =B2-C2. Đối với lần thứ hai, công thức sẽ là =B3-C3và như thế.

Giá trị thặng dư

Bước 6: Tạo ô còn lại

Để tạo một biểu đồ phần dư, chúng ta cần các giá trị dự đoán và phần dư. Bây giờ chúng tôi có cả hai, hãy làm theo các bước dưới đây:

 1. Chọn cột Yz.
 2. Nhấp chuột phải và chọn Trốn.
  Ẩn cột y và z

 3. Bây giờ chọn X cột.
 4. đi đến Chèn trong Dải băng Excel.
 5. Nhấp vào mũi tên bên dưới Tiêu tan biểu tượng.
 6. chọn Phân tán chỉ với Markers lựa chọn.
  Tạo một biểu đồ phân tán cho các giá trị còn lại

 7. Bạn sẽ nhận được biểu đồ còn lại của mình, như được hiển thị bên dưới.
  Lô đất dư

Đối với phương pháp thứ hai, tất cả những gì bạn phải làm là cung cấp dữ liệu cho Excel và nó sẽ thực hiện tất cả công việc. Bạn có thể tạo một biểu đồ còn lại chỉ trong vài cú nhấp chuột. Nhưng để làm được điều đó, bạn sẽ cần tải Toolpak của Excel. Bắt đầu nào:

Bước 1: Tải Toolpak phân tích

 1. đi đến Tài liệu tab và nhấp vào Tùy chọn.
 2. Các Tùy chọn Excel hộp thoại sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại Tùy chọn Excel

 3. đi đến Quản lý hộp (ở dưới cùng), chọn Bổ trợ Excelvà bấm Đi.
 4. MỘT Thêm vào hộp thoại sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại thêm vào

 5. Kiểm tra Công cụ phân tíchPak hộp và bấm vào Được rồi.
 6. Bây giờ đi đến Dải băng Excel và bấm vào Dữ liệu.
 7. Bạn sẽ tìm thấy Phân tích dữ liệu biểu tượng trong Phân tích phần.
  Phân tích dữ liệu

Bước 2: Nhập dữ liệu

 1. Chọn cột MỘTĐ., và bấm chuột phải. Nhấp chuột Bỏ ẩn.
  Bỏ ẩn các cột

 2. Bây giờ sao chép XY cột.
  Sao chép các cột X và Y

  Bạn sẽ nhận thấy rằng biểu đồ đã thay đổi sau khi bỏ ẩn các cột. Để thay đổi nó trở lại cốt truyện còn lại ban đầu, chúng ta sẽ cần ẩn Yz cột (bằng cách chọn Yz cột, nhấp chuột phải và chọn Trốn).

 3. Mở một trang tính Excel mới và dán XY cột.
 4. Nhấp vào mới xuất hiện Phân tích dữ liệu tùy chọn trong Phân tích phần của Dữ liệu chuyển hướng.
 5. MỘT Phân tích dữ liệu hộp thoại sẽ xuất hiện.
  Hộp thoại Phân tích dữ liệu

 6. Tìm và chọn hồi quy dưới Công cụ phân tích.
 7. Nhấp chuột ĐƯỢC RỒI. Các hồi quy hộp thoại sẽ xuất hiện.
 8. Nhập các giá trị vào Y cột (các yếu tố dự đoán, B2:B11) bên trong Phạm vi đầu vào Y cánh đồng.
 9. Nhập phạm vi ô vào X cột (các biến độc lập, A2:A11) bên trong Phạm vi đầu vào X cánh đồng.
  Nhập dữ liệu vào hộp thoại hồi quy

Bước 3: Tạo ô còn lại

bên trong hồi quy hộp thoại, bên dưới Tùy chọn đầu rakiểm tra Bảng tính mớivà bấm ĐƯỢC RỒI.

hộp thoại hồi quy

Excel sẽ tự động tạo biểu đồ thặng dư cùng với các kết quả đầu ra sau mà bạn có thể sử dụng để kiểm tra độ tin cậy của mô hình hồi quy của mình:

 • Thống kê hồi quy
 • Bảng ANOVA
 • Bảng hệ số
 • Sản lượng dư

Sơ đồ còn lại và Kết quả tóm tắt

ToolPak Phân tích của Excel cung cấp một loạt chức năng thống kê có giá trị mà bạn có thể sử dụng để phân tích bộ dữ liệu của mình. Sau khi tạo biểu đồ còn lại thông qua ToolPak phân tích của Excel, bạn có thể bắt đầu vò đầu bứt tai khi xem xét tất cả các bảng phức tạp. Nhưng một khi bạn học cách phân tích dữ liệu cơ bản trong Excel, những con số trông không còn đáng sợ nữa.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *