/ / Cách tìm địa chỉ MAC cho iPhone của bạn

Cách tìm địa chỉ MAC cho iPhone của bạn

an iphone resting on a macbook

Mặc dù nhìn chung bạn không cần biết địa chỉ MAC của iPhone, nhưng đôi khi bạn có thể cần đến nó. Có lẽ bạn đang cố giải quyết vấn đề kết nối hoặc muốn bỏ qua iPhone của mình trên mạng sử dụng tính năng lọc MAC.
Vì vậy, để giúp bạn giải quyết vấn đề đó, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tìm địa chỉ MAC cho iPhone của bạn.Địa chỉ MAC là gì?

Địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện là mã gồm 12 chữ số được phân tách bằng dấu hai chấm cứ sau hai chữ số. Số nhận dạng duy nhất này được gán cho thiết bị của bạn để giúp nhận ra thiết bị của bạn dễ dàng hơn trong số các thiết bị khác được kết nối với mạng, nhưng đừng nhầm lẫn nó với địa chỉ IP. Địa chỉ MAC là điều cần thiết để đảm bảo rằng các gói được gửi đến đúng thiết bị được kết nối với mạng.

Mặc dù iPhone có địa chỉ MAC cho cả Bluetooth và Wi-Fi nhưng nhìn chung đó là địa chỉ MAC Wi-Fi mà bạn có thể đang tìm kiếm. Địa chỉ Wi-Fi và địa chỉ MAC có ý nghĩa giống nhau trên iPhone vì Apple coi địa chỉ MAC là địa chỉ Wi-Fi.

Cách tìm địa chỉ MAC trên iPhone của bạn

Có hai cách bạn có thể tìm thấy địa chỉ MAC trên iPhone của mình. Bạn có thể truy cập cài đặt Wi-Fi hoặc kiểm tra phần Giới thiệu trên iPhone để tìm. Tuy nhiên, nếu bạn đã bật Địa chỉ Wi-Fi Riêng tư trên iPhone của mình, bạn chỉ có thể tìm thấy địa chỉ MAC ban đầu của mình từ phần Giới thiệu. Nếu không, bạn có thể tìm địa chỉ MAC của iPhone bằng một trong các phương pháp bên dưới.

Từ Cài đặt Wi-Fi

  1. Mở Cài đặt và nhấn Wifi.
  2. Chạm vào Thông tin (i) bên cạnh mạng Wi-Fi mà bạn đã kết nối.
  3. Các Địa chỉ Wi-Fi trường là địa chỉ MAC của bạn.

Từ Cài đặt chung

  1. Mở Cài đặt và nhấn Tổng quan.
  2. chọn Về tùy chọn ở trên cùng.
  3. Địa chỉ MAC của bạn sẽ xuất hiện trong Địa chỉ Wi-Fi cánh đồng.

Những phương pháp này cũng có thể được sử dụng để tìm địa chỉ MAC của iPad. Việc tìm địa chỉ MAC trên thiết bị của bạn không khó, điều này giúp tội phạm mạng dễ dàng khai thác địa chỉ đó hơn. Vì vậy, bạn có thể muốn ẩn địa chỉ MAC của mình để bảo mật tốt hơn.

Dễ dàng tìm địa chỉ MAC của iPhone của bạn

Từ giờ trở đi, việc tìm địa chỉ MAC của iPhone sẽ trở nên dễ dàng vì bạn biết các bước cần thực hiện. May mắn thay, Apple giúp bạn dễ dàng tìm thấy địa chỉ MAC trên iPad hoặc iPhone của mình.

Bạn thậm chí có thể liên kết địa chỉ MAC với địa chỉ IP của mình nếu cần, nhưng điều đó đi kèm với những ưu và nhược điểm hợp lý của nó.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *