/ / Cách thức hoạt động của định tuyến mạng IP

Cách thức hoạt động của định tuyến mạng IP

Định tuyến là quá trình các gói dữ liệu di chuyển từ một nút (máy hoặc thiết bị) sang nút khác trên mạng máy tính cho đến khi các gói đến đích cuối cùng.Hiểu định tuyến mạng

Bạn có thể coi định tuyến mạng tương tự như một hệ thống giao thông công cộng. Toàn bộ hệ thống xe buýt, bao gồm tất cả các điểm dừng, giống như mạng và các điểm dừng giống như các nút. Là một người lái xe buýt, người phải thực hiện nhiều lần chuyển tuyến để đến nơi bạn sẽ đến, bạn giống như dữ liệu di chuyển giữa mỗi nút cho đến khi nó đến đích cuối cùng.


Khi dữ liệu được truyền từ thiết bị này sang thiết bị khác trên mạng Giao thức Internet (IP), dữ liệu đó được chia thành các đơn vị nhỏ hơn được gọi là gói. Ngoài dữ liệu thực tế, mỗi gói bao gồm một tiêu đề chứa thông tin để giúp nó đến đích, tương tự như thông tin địa chỉ thực mà bạn có thể tìm thấy trên một phong bì đã gửi thư. Tuy nhiên, thay vì địa chỉ thực, thông tin tiêu đề bao gồm:


  • Địa chỉ IP của nút nguồn và nút đích.
  • Các số gói có thể tập hợp lại các gói theo đúng thứ tự khi các gói đến đích.
  • Thông tin kỹ thuật hữu ích khác.


Yagi Studio / Getty Images


Cách thức hoạt động của định tuyến

Hãy xem xét một tình huống trong đó Li gửi một email từ máy tính của mình ở Trung Quốc đến máy của Jo ở New York. Giao thức điều khiển truyền (TCP) và các giao thức khác hoạt động với dữ liệu trên máy của Li, sau đó nó được gửi đến mô-đun IP, nơi các gói dữ liệu được gói lại thành gói IP và được gửi qua mạng. Để đến được đích ở bên kia thế giới, các gói dữ liệu phải đi qua nhiều bộ định tuyến. Công việc mà các bộ định tuyến này làm được gọi là định tuyến.


Mỗi bộ định tuyến trung gian đọc địa chỉ IP đích của mỗi gói nhận được. Dựa trên thông tin này, bộ định tuyến sẽ gửi các gói tin theo hướng thích hợp. Mỗi bộ định tuyến có một bảng định tuyến nơi lưu trữ thông tin về các bộ định tuyến lân cận (các nút).


Thông tin này bao gồm chi phí (về yêu cầu mạng và tài nguyên) của việc chuyển tiếp một gói tin theo hướng của nút lân cận đó. Thông tin từ bảng này được sử dụng để quyết định nút sử dụng hiệu quả nhất hoặc tuyến đường tốt nhất để gửi các gói dữ liệu. Mỗi gói có thể được gửi theo một hướng khác nhau, nhưng cuối cùng tất cả đều được chuyển đến cùng một máy đích.


Khi đến máy của Jo, các gói sẽ được máy tiêu thụ, tại đây mô-đun IP sẽ tập hợp lại các gói và gửi dữ liệu kết quả đến dịch vụ TCP để xử lý thêm.Độ tin cậy IP / TCP

Giao thức IP và TCP làm việc cùng nhau để đảm bảo đường truyền đáng tin cậy. Điều này có nghĩa là không có gói dữ liệu nào bị mất, tất cả các gói dữ liệu đều theo thứ tự và không có độ trễ truyền không hợp lý. Trong một số dịch vụ, TCP được thay thế bằng Gói dữ liệu hợp nhất (UDP), điều này không đảm bảo độ tin cậy mà thay vào đó sẽ gửi các gói qua. Một số hệ thống Thoại qua Giao thức Internet (VoIP) sử dụng UDP cho các cuộc gọi vì các gói bị mất không ảnh hưởng đến chất lượng cuộc gọi.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *