/ / Cách thêm Công việc vào Lịch Google

Cách thêm Công việc vào Lịch Google

Những gì để biết

  • Mở Lịch Google, nhấp vào Nhiệm vụ biểu tượng, Thêm một nhiệm vụ, nhập mô tả và chọn ngày để thêm vào lịch.
  • Tải xuống trên máy tính để bàn của bạn thông qua Gmail và Lịch Google hoặc trên thiết bị di động với ứng dụng miễn phí từ Google Play hoặc App Store.

Bài viết này giải thích cách thêm công việc vào Lịch Google trên phiên bản web, Android và iOS của Google Task, Gmail và Lịch Google cũng như quản lý danh sách công việc.


smartreviewaz / Kyle Fewel


Cách thêm công việc từ lịch trên máy tính

Khi làm việc trên máy tính để bàn của bạn, thật dễ dàng truy cập Google Task từ Lịch Google. Tạo danh sách nhiệm vụ và thêm nhiệm vụ mới nếu cần.


  1. Mở Lịch Google, tốt nhất là bằng trình duyệt Chrome và đăng nhập nếu được nhắc.


  2. Nhấn vào Nhiệm vụ biểu tượng trong bảng điều khiển bên phải.

    Nếu bạn không thấy biểu tượng Công việc nhưng lại thấy Lời nhắc, hãy chọn menu ở bên phải Lời nhắc và chọn Chuyển sang Nhiệm vụ.

  3. Lựa chọn Thêm một nhiệm vụ.

  4. Nhập mô tả của nhiệm vụ.Làm việc với danh sách việc cần làm của bạn

Quản lý Google Task rất đơn giản. Chọn một ngày trong thuộc tính của nhiệm vụ để thêm nó vào Lịch Google của bạn. Để sắp xếp lại các nhiệm vụ trong danh sách, hãy kéo chúng lên hoặc xuống. Khi một nhiệm vụ hoàn thành, hãy đánh dấu vào vòng tròn bên trái nhiệm vụ đó để đánh dấu nó đã hoàn thành.


Để chỉnh sửa một Tác vụ trên Google, hãy chọn Chỉnh sửa chi tiết (biểu tượng bút chì). Tại đây, bạn có thể thêm mô tả, ngày giờ, nhiệm vụ phụ hoặc di chuyển nhiệm vụ sang một danh sách khác.Tạo nhiều danh sách nhiệm vụ

Để theo dõi các nhiệm vụ hoặc công việc khác nhau trong các dự án riêng biệt, hãy tạo nhiều danh sách nhiệm vụ trong Lịch Google để sắp xếp chúng. Chọn mũi tên bên cạnh tên danh sách ở đầu cửa sổ Nhiệm vụ, sau đó chọn Tạo danh sách mới. Chuyển đổi giữa các danh sách Google Task khác nhau của bạn từ menu này.Di chuyển công việc sang danh sách khác

Nếu bạn thay đổi ý định về vị trí của một nhiệm vụ, hãy chuyển nó từ danh sách này sang danh sách khác. Để di chuyển một nhiệm vụ sang một danh sách khác, hãy đánh dấu nó và nhấn Shift + Enter, hoặc nhấp vào biểu tượng bút chì bên cạnh tên của nó. Chọn tên danh sách và chọn danh sách mới mà bạn muốn di chuyển từ menu thả xuống.Thêm Google Task từ thiết bị Android hoặc iOS của bạn

Hoàn thành nhiệm vụ khi đang di chuyển là rất quan trọng. Google đã tạo một ứng dụng cho Google Tasks, vì vậy, công cụ này có thể truy cập được trên các thiết bị iOS và Android. Nó tự động đồng bộ hóa với danh sách việc cần làm hiện có nếu bạn đã đăng nhập vào tài khoản Google.


Thêm công việc trên thiết bị di động hoạt động tương tự như thêm công việc thông qua Lịch Google. Nhấn vào nút dấu cộng để tạo một công việc. Nhấn vào nhiệm vụ để thêm nhiệm vụ phụ hoặc thêm ngày hoàn thành hoặc mô tả. Sắp xếp các công việc bằng cách chạm và kéo.


Tải xuống cho:

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *