/ / Cách tạo cột trong Microsoft Word

Cách tạo cột trong Microsoft Word

Cho dù bạn đang viết một bài báo nghiên cứu học thuật, thiết kế một cuốn sách nhỏ hay chỉ đơn giản là tìm cách cấu trúc tài liệu của mình với nhiều cột, thì bài viết này là dành cho bạn. Chúng tôi sẽ đề cập đến tất cả các cách bạn có thể định dạng toàn bộ tài liệu hoặc các phần cụ thể của tài liệu bằng nhiều cột.


Cách thêm cột vào toàn bộ tài liệu

Trước tiên, hãy mở tài liệu Word mà bạn muốn thêm các cột. Bạn cũng có thể mở và chỉnh sửa tài liệu PDF trong Word.

Bên dưới Cách trình bày tab, bấm vào Cộtvà chọn xem bạn có muốn đăng ký hay không Hai hoặc Ba cột cách đều nhau vào tài liệu của bạn. Bạn cũng có thể chọn Bên trái hoặc Phải nếu bạn muốn chia tài liệu của mình thành hai cột, với một cột hẹp hơn cột kia.

Nhấp vào Cột và chọn loại cột

Cho dù bạn chọn tùy chọn nào, định dạng sẽ được áp dụng cho toàn bộ tài liệu.

Hai cột cách đều nhau áp dụng cho tài liệu Microsoft Word

Để xóa các cột, hãy thực hiện quy trình tương tự, nhưng lần này, hãy chọn Một cột.

Cách thêm cột vào đoạn văn

Trong một số trường hợp, bạn có thể muốn áp dụng các cột cho một đoạn cụ thể trong tài liệu của mình. Để làm điều này, trước tiên bạn phải đánh dấu văn bản trong đoạn văn.

Đánh dấu đoạn văn trong Word

Giống như chúng tôi đã làm trước đó, nhấp vào Cột trong tab Bố cục và chọn loại cột bạn muốn. Tài liệu của bạn sẽ trông giống như hình bên dưới.

Ba cột áp dụng cho một đoạn văn trong Word

Để xóa các cột, hãy tô sáng văn bản và lặp lại quy trình, nhưng lần này, hãy chọn Một cột.

Cách thêm cột vào một trang

Đôi khi, bạn có thể muốn thêm các cột vào một trang. Để làm điều này, trước tiên bạn phải áp dụng dấu ngắt phần cho trang.

Khi làm việc với dấu ngắt phần, tốt nhất là hiển thị các ký hiệu định dạng ẩn. Vì vậy, hãy chuyển đến tab Trang chủ và bên dưới nhóm Đoạn văn, hãy chọn Hiển thị/Ẩn nút để hiển thị các ký hiệu định dạng.

Nếu bạn muốn ẩn các ký hiệu định dạng, hãy bấm vào biểu tượng Hiển thị/Ẩn nút lại.

Bấm hiện và ẩn nút trong Word

Đặt con trỏ ở đầu đoạn mà bạn muốn chèn dấu ngắt phần. Sau đó đi đến tab Bố cục, nhấp vào nút ngắtvà chọn Trang tiếp theo Bên dưới Phần Breaks nhóm.

Chèn trang tiếp theo ngắt phần

Tài liệu của bạn sẽ trông gần giống với hình ảnh bên dưới.

Đã chèn dấu ngắt phần của Trang Tiếp theo Đầu tiên

Đặt con trỏ ở cuối đoạn mà bạn muốn trang kết thúc và chèn một trang khác Trang tiếp theo Phá vỡ phần.

Đã chèn dấu ngắt phần của Trang Tiếp theo Thứ hai

Bây giờ bạn đã chèn ngắt phần ở đầu và cuối trang, hãy đặt con trỏ của bạn ở bất kỳ đâu trong trang đó, nhấp vào Cộtrồi chọn số cột bạn muốn thêm.

Ba cột được chèn trên một trang

Loại bỏ dấu ngắt phần sẽ hoàn tác định dạng nhiều cột trên trang. Để loại bỏ dấu ngắt phần, đặt con trỏ của bạn ở đầu dấu ngắt phần và nhấn xóa bỏ trên bàn phím của bạn.

Cách tùy chỉnh cài đặt cột trong Microsoft Word

Bạn có thể tùy chỉnh thêm cột của mình bằng cách nhấp vào Cộtvà chọn Thêm cột trong tab Bố cục.

Chọn thêm các cột có văn bản được đánh dấu

Nói chung, bạn có thể thiết lập tối đa 13 cột cho tài liệu của mình. Điều này có thể khác nhau tùy thuộc vào các yếu tố như kích thước trang, lề và liệu bạn đã sử dụng hướng ngang hay dọc.

Ngoài ra, bạn có tùy chọn chèn một dòng giữa các cột bằng cách bật Dòng giữa hộp kiểm.

Chèn nhiều cột và dòng vào giữa chúng

Để đặt độ rộng cột cụ thể, hãy bỏ chọn hộp kiểm Chiều rộng cột bằng nhau tùy chọn và chỉ định độ rộng và khoảng cách cột riêng lẻ bên dưới Chiều rộng và khoảng cách phần.

Chỉ định chiều rộng và khoảng cách cột

Nếu bạn đã chọn bất kỳ văn bản nào trước khi mở hộp thoại, bạn có thể chọn áp dụng cài đặt cột cho văn bản đã chọn hoặc cho toàn bộ tài liệu. Khi bạn hoàn tất, hãy nhấp vào ĐƯỢC RỒI để lưu cài đặt cột của bạn.

Áp dụng cài đặt cột cho văn bản đã chọn hoặc toàn bộ tài liệu

Cách thêm và xóa dấu ngắt cột

Sau khi chèn cột, bạn có thể muốn buộc một dòng trong một cột bắt đầu ở cột tiếp theo và đây là lúc bạn có thể sử dụng dấu ngắt cột để hoàn thành công việc.

Đầu tiên, đặt con trỏ ở đầu đoạn bạn muốn chuyển sang cột tiếp theo. Trong tab Bố cục, bấm vào biểu tượng nút ngắt và chọn Cột từ trình đơn thả xuống.

Chèn ngắt cột trong Word

Lưu ý cách dòng từ cột trước giờ đã chuyển sang cột tiếp theo.

Đã chèn ngắt cột trong Word

Để xóa dấu ngắt cột, bạn phải hiển thị các ký hiệu định dạng ẩn bằng cách bật Hiển thị/Ẩn nút. Sau đó, đặt con trỏ của bạn ở đầu dấu ngắt cột và nhấn xóa bỏ trên bàn phím của bạn.

Hiển thị ngắt cột trong tài liệu Word

Định dạng tài liệu Microsoft Word của bạn thành nhiều cột

Tính năng cột trong Microsoft Word rất hữu ích để định dạng tài liệu của bạn nhằm đáp ứng các yêu cầu cụ thể hoặc nâng cao tổ chức tổng thể của nó. Với các bước được nêu trong bài viết này, bạn có thể kiểm soát hoàn toàn cấu trúc tài liệu của mình và tùy chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của mình. Điều quan trọng là phải ghi nhớ các quy tắc thiết kế nhất định khi tạo tài liệu Microsoft Word chuyên nghiệp.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *