/ / Cách tải Windows Widget để theo dõi việc sử dụng phần cứng của bạn

Cách tải Windows Widget để theo dõi việc sử dụng phần cứng của bạn

Nếu bạn quan tâm đến hiệu suất của PC, bạn nên thiết lập một số màn hình phần cứng để theo dõi mọi thứ. May mắn thay, Microsoft đã thêm các tiện ích Windows vào Dev Home, cung cấp thông tin chi tiết theo thời gian thực về tài nguyên hệ thống và trao quyền cho người dùng tinh chỉnh thiết bị của họ.


Dưới đây, chúng tôi đi sâu vào quá trình mua Windows Widget do Dev Home cung cấp và khai thác sức mạnh của chúng để giám sát và tối ưu hóa hiệu quả hiệu suất của hệ thống.


Dev Home cho Windows là gì và làm thế nào để bạn có được nó?

Dev Home là một ứng dụng chuyên biệt được tạo cho các nhà phát triển phần mềm sử dụng Windows 11. Hãy nghĩ về nó như một trung tâm cung cấp không gian làm việc có thể tùy chỉnh, cho phép các nhà phát triển định cấu hình máy của họ, cài đặt các gói và phần mềm cần thiết cũng như kết nối với các nền tảng khác như GitHub .

Bạn có thể sử dụng nó để tạo một môi trường phù hợp với nhu cầu của mình, cho dù đó là viết mã cho một dự án hiện có hay bắt đầu một cái gì đó mới.

Trong Dev Home, bạn sẽ tìm thấy một bảng điều khiển có thể tùy chỉnh được trang bị các tiện ích cung cấp thông tin chi tiết có giá trị về tài nguyên hệ thống của bạn. Các vật dụng này bao gồm các khía cạnh thiết yếu như:

 • Ký ức: Theo dõi mức sử dụng bộ nhớ, tính khả dụng và kích thước nhóm.
 • Mạng: Giám sát việc sử dụng băng thông để truyền dữ liệu và xác định mạng đang hoạt động.
 • CPU: Cập nhật thông tin về việc sử dụng CPU, tốc độ xử lý và các quy trình đang hoạt động.
 • GPU: Nhận thông tin cập nhật về mức sử dụng GPU, nhiệt độ và kiểu chip đồ họa.

Các tiện ích này đóng vai trò là công cụ hữu ích để giám sát chặt chẽ và tối ưu hóa hiệu suất hệ thống của bạn. Để truy cập chúng, chỉ cần tải xuống Dev Home từ Microsoft Store và thiết lập.

Sau khi tải xuống Dev Home trong Windows 11, đã đến lúc thiết lập và định cấu hình các tiện ích con. Đây là cách bạn có thể làm điều đó:

 1. Nhấn nút Thắng + X các phím lại với nhau để mở cửa sổ Widget.
 2. bấm vào thêm nó bây giờ cho thông báo “Tiện ích con mới khả dụng”.
  Nhấp vào nút Thêm ngay bây giờ

 3. Bây giờ bạn sẽ thấy một danh sách các tiện ích có sẵn. Nhấp vào biểu tượng dấu cộng được liên kết với tiện ích mà bạn muốn truy cập.
  Nhấp vào biểu tượng dấu cộng cho tiện ích

Khi bạn thực hiện việc này, bạn sẽ có thể xem chi tiết về tiện ích đã chọn của mình. Bạn có thể sử dụng nó để giám sát việc sử dụng phần cứng và truy cập các thông tin quan trọng khác một cách hiệu quả.

Widget mới trong Windows

Theo dõi việc sử dụng phần cứng của bạn là rất quan trọng để duy trì hiệu suất tối ưu trên thiết bị của bạn. Nhờ các widget của Windows, giờ đây bạn có thể có thông tin thời gian thực về việc sử dụng bộ nhớ, mạng, CPU và GPU. Các bước chúng tôi đã nêu ở trên sẽ giúp bạn thiết lập các tiện ích này một cách dễ dàng và sử dụng chúng để tối đa hóa hiệu quả của hệ thống.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *