THABET

/ / Cách khắc phục khi Google Home không tìm thấy Chromecast

Cách khắc phục khi Google Home không tìm thấy Chromecast

Nếu sở hữu Chromecast, đôi khi bạn có thể phát hiện ra rằng Google Home không thể tìm thấy Chromecast trên mạng của bạn.


Vấn đề này có các dạng khác nhau:


 • Khi lần đầu tiên thiết lập Chromecast, bạn không thể kết nối với thiết bị từ điện thoại di động của mình.
 • Ngay cả sau khi đã thiết lập thiết bị Chromecast đúng cách, bạn vẫn có thể không thấy thiết bị Chromecast hiển thị trong ứng dụng Google Home của mình.
 • Có thể đôi khi chỉ một số thiết bị không thể tìm thấy Chromecast của bạn, trong khi các thiết bị khác có thể.


Nếu ứng dụng Google Home của bạn không thể kết nối với Chromecast thì chính Google Home của bạn sẽ không thể tạo kết nối.


Sử dụng các bước sau để khắc phục sự cố và kết nối lại cả ứng dụng Home của bạn và thiết bị Google Home với Chromecast.Nguyên nhân Google Home không tìm thấy Chromecast

Matthew Horwood Getty Hình ảnh

Khi thiết lập Chromecast, bạn cần kết nối với Chromecast để thiết lập thiết bị trên mạng Wi-Fi gia đình của mình. Sau khi kết nối, các thiết bị phải kết nối với Chromecast bằng cách kết nối với mạng Wi-Fi gia đình trước.


Sự cố kết nối có thể xảy ra ở mọi bước của quá trình đó và vì những lý do khác nhau.Cách khắc phục khi Google Home không tìm thấy Chromecast

Nếu không thể tạo kết nối giữa thiết bị Google Home và thiết bị Chromecast của mình, bạn có thể thử một số cách để mọi thứ hoạt động trở lại.


 1. Làm theo các bước để thiết lập thiết bị Chromecast mới của bạn. Nếu ứng dụng Google Home của bạn không thể tìm thấy thiết bị Chromecast, hãy đảm bảo thiết bị Chromecast đã được bật nguồn và cắm vào cổng HDMI trên TV của bạn. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng TV của bạn đã được bật và đặt đúng cổng HDMI.

  Bạn sẽ biết mình đã chọn đúng cổng HDMI khi nhìn thấy màn hình chính và nền Chromecast trên màn hình TV của mình.

 2. Nếu Google Home của bạn vẫn không thể tìm thấy Chromecast trong khi thiết lập, hãy đảm bảo rằng thiết bị di động của bạn được kết nối với cùng một mạng Wi-Fi mà bạn định kết nối với thiết bị Chromecast của mình.

  Một lỗi phổ biến xảy ra trong quá trình thiết lập Chromecast là không bật Wi-Fi trên thiết bị di động có cài đặt Google Home. Sau khi được kết nối với Wi-Fi, thiết bị di động của bạn sẽ phát hiện thiết bị Chromecast và khởi chạy trình hướng dẫn thiết lập, nơi bạn sẽ chọn mạng và mật khẩu Wi-Fi gia đình của mình.

 3. Nếu cả Chromecast và thiết bị di động của bạn đều gặp sự cố kết nối Wi-Fi, bạn có thể gặp sự cố với bộ định tuyến hoặc mạng Wi-Fi của mình. Khắc phục sự cố kết nối Wi-Fi đó trước khi chuyển sang các bước tiếp theo.


 4. Nếu thiết bị di động của bạn vẫn không thể kết nối với Chromecast, hãy đảm bảo thiết bị của bạn hỗ trợ kết nối Wi-Fi 5 GHz. Điều này là bắt buộc để Google Home tìm thấy Chromecast. Nếu thiết bị của bạn không hỗ trợ, hãy cài đặt Google Home trên một thiết bị di động khác và thử thiết lập lại.


 5. Đảm bảo rằng ứng dụng Google Home của bạn có thể kết nối với mạng. Để thực hiện việc này, hãy kiểm tra xem Android của bạn đã được kết nối với mạng Wi-Fi chưa. Nếu bạn đang sử dụng iPhone, hãy đảm bảo rằng nó được kết nối với Wi-Fi. Sau khi thiết bị của bạn được kết nối, hãy đảm bảo rằng ứng dụng Google Home của bạn có thể kết nối với mạng Wi-Fi. 6. Nếu trước đó bạn đã có Chromecast của mình hoạt động bình thường nhưng Google Home vẫn không thể tìm thấy Chromecast, hãy đảm bảo Chromecast vẫn được kết nối với mạng Wi-Fi của bạn. Bạn có thể xác minh điều này bằng cách kiểm tra màn hình Chromecast trên TV của mình. Bạn sẽ thấy tên mạng Wi-Fi và loại mạng hiện tại được hiển thị trên màn hình. Nếu bạn không thấy thông báo này, hãy thực hiện khôi phục cài đặt gốc trên thiết bị Chromecast của bạn.


 7. Cuối cùng, nếu ứng dụng Google Home và Chromecast của bạn đều đang kết nối với Wi-Fi và bạn có thể truyền video từ ứng dụng Google Home sang Chromecast thì vấn đề có thể là do chính kết nối Wi-Fi Google Home của bạn. Xem qua các bước khắc phục sự cố để sửa kết nối Wi-Fi của Google Home.


Khi bạn đã thiết lập lại kết nối giữa Google Home và Chromecast, hãy đảm bảo cập nhật Chromecast của bạn. Điều này sẽ làm giảm nguy cơ xảy ra sự cố kết nối trong tương lai.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *