/ / Cách hợp nhất các tài liệu PDF với nhau trong Windows 11

Cách hợp nhất các tài liệu PDF với nhau trong Windows 11

Kết hợp nhiều tệp PDF thành một tệp với các phép hợp nhất tiện dụng này trong Windows 11.

Định dạng PDF là một trong những định dạng tiêu chuẩn hóa và phổ biến nhất để chia sẻ tài liệu điện tử. Nhiều người dùng sẽ thường xuyên nhận và tải xuống các tệp PDF được chia sẻ bởi đồng nghiệp và gia đình. Nhiều tệp PDF có liên quan với nhau có thể dễ dàng quản lý hơn khi được hợp nhất (hợp nhất) thành các tài liệu mở rộng.

Windows 11 không bao gồm bất kỳ công cụ cụ thể nào để hợp nhất các tệp PDF. Tuy nhiên, có rất nhiều gói phần mềm và ứng dụng Windows có sẵn để bạn kết hợp nhiều tài liệu PDF. Đây là cách bạn có thể hợp nhất các tài liệu PDF trong nền tảng máy tính để bàn mới nhất của Microsoft.


Cách hợp nhất các tệp PDF với | Microsoft Edge

Microsoft Edge vừa là trình duyệt mặc định của Windows 11 vừa là trình xem PDF của nó. Nó bao gồm một số tùy chọn chú thích tiện dụng nhưng không kết hợp bất kỳ công cụ hợp nhất nào cho các tệp PDF. Tuy nhiên, bạn có thể thêm một công cụ như vậy vào Edge bằng cách cài đặt tiện ích mở rộng PDF Merge 2.0. Bạn có thể hợp nhất các tài liệu PDF của mình với tiện ích mở rộng đó như sau:

 1. Mở trang PDF Merge 2.0 trong Microsoft Edge.
 2. Nhấp chuột Lấy để cài đặt PDF Merge 2.0.
 3. Để mở Hợp nhất PDF nhấp vào Edge’s Tiện ích mở rộng cái nút. Sau đó nhấp vào Hợp nhất PDF 2.0 tiện ích bổ sung từ đó.

 4. Nhấn vào Thêm trong hộp Hợp nhất Tệp của Bạn.
 5. Chọn nhiều tệp PDF để kết hợp với nhau bằng cách giữ Điều khiển phím và nhấp chuột Mở.
 6. Bạn có thể thay đổi thứ tự các tệp được nối với nhau bằng cách dùng chuột kéo các hộp được đánh số xung quanh. Số một sẽ ở đầu tài liệu, số hai giây, v.v.

 7. Nhấn nút Hợp nhất các tệp cái nút.

 8. Tệp đã hợp nhất sẽ lưu vào thư mục tải xuống đã đặt của Edge. Bạn sẽ thấy trình thông báo tải xuống trong Edge mà từ đó bạn có thể chọn Hiển thị trong thư mục hoặc Mở tệp tùy chọn cho tệp PDF đã hợp nhất.


Cách hợp nhất các tệp PDF với PDF Merger & Splitter

PDF Merger & Splitter là một ứng dụng miễn phí có sẵn để hợp nhất các tài liệu PDF mà bạn có thể tải xuống từ MS Store. Nó cũng tích hợp một công cụ để chia nhỏ các tệp PDF, rất hữu ích cho các tài liệu có nội dung cần tách. Đây là cách bạn có thể tải xuống PDF Merger & Splitter:

 1. Nhấp vào Microsoft Store trên menu Bắt đầu của bạn để mở cửa sổ của ứng dụng.
 2. Loại hình Sáp nhập & Splitter PDF trong hộp Tìm kiếm ứng dụng.
 3. Nhấn Lấy trên trang PDF Merger & Splitter MS Store.
 4. Sau đó, hiển thị ứng dụng PDF Merger & Splitter (nhấp vào Mở trên trang MS Store của nó).

Bây giờ đã đến lúc hợp nhất:

 1. Chọn Hợp nhất PDF để mở tiện ích hợp nhất của ứng dụng.

 2. Nhấn vào Thêm tệp PDF cái nút.
 3. Chọn các tệp PDF để kết hợp và nhấn nút Mở quyền mua.
 4. Bạn có thể thay đổi thứ tự các tệp PDF được kết hợp bằng cách chọn chúng và nhấp vào Đi lên Đi xuống nút. Tệp được liệt kê đầu tiên sẽ ở đầu tài liệu và tệp dưới cùng ở cuối tài liệu.
 5. Chọn một trang và nhấp vào Xem trước để xem tài liệu PDF kết hợp sẽ như thế nào.
 6. Bạn có thể định cấu hình kích thước của các trang trong tài liệu bằng cách chọn một tùy chọn trong Cài đặt kích thước trang trình đơn thả xuống.

 7. Lựa chọn Hợp nhất PDF để nối các tệp.

 8. Chọn một thư mục để lưu tài liệu đã hợp nhất và nhấp vào Tiết kiệm quyền mua.


Cách hợp nhất các tệp PDF với IlovePDF

Trang web iLovePDF bao gồm 23 công cụ dựa trên web dành cho các tệp PDF, giúp nó trở thành một lựa chọn thay thế tốt cho bất kỳ phần mềm máy tính để bàn nào. Ở đó, bạn có thể sử dụng các công cụ để hợp nhất, chia nhỏ, chuyển đổi, sửa chữa, nén, xoay, ký và chú thích các tệp PDF trong số những người khác trong bất kỳ trình duyệt Windows 11 nào. Bạn có thể kết hợp PDF với tiện ích hợp nhất trên iLovePDF như sau:

 1. Mở trang chủ iLovePDF trong Microsoft Edge hoặc trình duyệt web Windows khác.
 2. Nhấp chuột Hợp nhất PDF để xem tiện ích đó.

 3. Nhấn màu đỏ Chọn tệp PDF cái nút.

 4. Giữ Điều khiển và chọn các tệp PDF bạn muốn kết hợp.
 5. Lựa chọn Mở để thêm các tài liệu PDF đã chọn.
 6. Bạn có thể sắp xếp lại thứ tự các tệp được hợp nhất bằng cách nhấp chuột trái vào bản xem trước hình thu nhỏ của chúng và kéo chúng bằng chuột. Ngoài ra, hãy nhấp vào Sắp xếp các tệp theo tên tùy chọn để sắp xếp chúng theo thứ tự bảng chữ cái.
 7. Nhấp chuột Hợp nhất PDF để trộn các tài liệu.

 8. Sau đó, một thông báo sẽ xuất hiện xác nhận việc hợp nhất các tệp. Lựa chọn Tải xuống các tệp PDF đã hợp nhất để lưu tài liệu.


Mang các tệp PDF của bạn lại với nhau trong Windows 11

Ít tệp tài liệu hơn sẽ dễ quản lý hơn nhiều. Bạn có thể sắp xếp các tệp PDF của mình tốt hơn trong Windows 11 bằng cách kết hợp các tệp có liên quan lại với nhau bằng PDF 2.0, PDF Merger and Splitter và iLovePDF. Họ cung cấp các công cụ nhanh chóng và hiệu quả để kết hợp các tệp PDF.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *