/ / Cách gỡ lỗi mã JavaScript như một chuyên gia

Cách gỡ lỗi mã JavaScript như một chuyên gia

JavaScript, một ngôn ngữ lập trình linh hoạt và mạnh mẽ, vượt trội trong việc tạo các ứng dụng web động. Tuy nhiên, sửa lỗi có thể gây khó khăn, đặc biệt là đối với người mới bắt đầu. Ẩn bên trong sự phức tạp là các kỹ thuật và công cụ giúp bạn khai sáng con đường gỡ lỗi.


1. Sử dụng console.log() để gỡ lỗi

Các console.log() Các câu lệnh được công nhận rộng rãi là một trong những kỹ thuật đơn giản và hiệu quả nhất để gỡ lỗi mã. Nó có thể cung cấp cho bạn một phương tiện có giá trị để xuất các biến, lệnh gọi hàm và các thông tin thích hợp khác trực tiếp bằng cách đăng nhập vào bảng điều khiển trình duyệt.

Bằng cách kết hợp một cách chiến lược console.log() các câu lệnh xuyên suốt mã của bạn, bạn có thể thu được thông tin chi tiết có giá trị về trạng thái và quy trình của chương trình trong thời gian chạy.

Kỹ thuật này tỏ ra đặc biệt hữu ích để kiểm tra các giá trị biến tại các điểm cụ thể trong mã, hỗ trợ bạn xác định và giải quyết các hành vi hoặc lỗi không mong muốn.

Hãy xem xét một hàm cơ bản nhận hai đối số và trả về tổng của chúng:

 function add(a, b) {
  return a + b;
}

Để gỡ lỗi chức năng này, console.log() câu lệnh có thể được thêm vào để kiểm tra các giá trị đối số và giá trị trả về:

 function add(a, b) {
  console.log("a:", a, "b:", b);
  const result = a + b;
  console.log("result:", result);
  return result;
}

Khi gọi hàm với các giá trị thử nghiệm, đầu ra có thể được quan sát trong bảng điều khiển của trình duyệt.

 add(2, 3);  

Bằng cách sử dụng chiến lược console.log() các câu lệnh, đường dẫn thực thi có thể được theo dõi một cách hiệu quả, các khu vực có vấn đề có thể được xác định chính xác và có thể thu được thông tin chi tiết có giá trị cho mục đích gỡ lỗi.

Kỹ thuật này hữu ích cho các cơ sở mã phức tạp hoặc các tình huống trong đó các phương pháp gỡ lỗi truyền thống có thể không phù hợp. Khả năng kiểm tra và ghi thông tin liên quan trực tiếp vào bảng điều khiển trình duyệt có thể trang bị cho bạn một công cụ mạnh mẽ để hiểu hành vi của mã và có thể giúp bạn giải quyết vấn đề một cách hiệu quả.

2. Sử dụng Điểm dừng trong Trình gỡ lỗi trình duyệt

Một kỹ thuật gỡ lỗi mạnh mẽ khác liên quan đến việc sử dụng các điểm ngắt trong trình gỡ lỗi của trình duyệt. Điểm ngắt cho phép bạn tạm dừng thực thi mã tại các điểm cụ thể, kiểm tra các giá trị biến và biểu thức, đồng thời duyệt qua từng dòng mã.

Để đặt điểm ngắt, chỉ cần nhấp vào số dòng trong bảng mã nguồn của trình gỡ lỗi trình duyệt.

Sau khi đặt điểm dừng, việc thực thi mã có thể được kích hoạt bằng cách tương tác với trang hoặc gọi một hàm từ bảng điều khiển. Khi điểm ngắt được nhấn, trình gỡ lỗi sẽ tạm dừng thực thi, cho phép kiểm tra trạng thái hiện tại của mã.

Bằng cách sử dụng bước qua, bước vàobước ra khỏi các nút, bạn có thể điều hướng qua mã trong khi kiểm tra các giá trị biến và biểu thức.

Hình ảnh về điểm ngắt trình gỡ lỗi của công cụ phát triển chrome

3. Sử dụng Tuyên bố trình gỡ lỗi JavaScript

Ngoài các điểm dừng, bạn có thể tận dụng JavaScript trình sửa lỗi tuyên bố để tạm dừng thực thi mã và bắt đầu trình gỡ lỗi trình duyệt.

Câu lệnh mạnh mẽ này có thể được chèn vào bất kỳ vị trí mong muốn nào trong mã. Sau khi thực thi, nó sẽ tạm dừng thực thi mã và khởi chạy trình gỡ lỗi trình duyệt.

JavaScript trình sửa lỗi câu lệnh cung cấp cho bạn một cách thuận tiện để kiểm tra và gỡ lỗi mã của bạn trong thời gian thực. Bằng cách đặt chiến lược trình sửa lỗi tại các điểm cụ thể trong mã, bạn có thể kiểm tra hiệu quả trạng thái của chương trình, các biến và các vấn đề tiềm ẩn có thể phát sinh trong quá trình thực thi.

Trình gỡ lỗi cung cấp một môi trường tương tác nơi bạn có thể duyệt qua từng dòng mã, kiểm tra các giá trị biến, đánh giá các biểu thức, đồng thời xác định và khắc phục các lỗi logic hoặc thời gian chạy.

Tận dụng tính năng gỡ lỗi này mang lại những hiểu biết có giá trị về hoạt động bên trong của mã, tạo điều kiện cải thiện hiệu suất và chức năng.

 function add(a, b) {
  debugger;
  const result = a + b;
  return result;
}

Khi mã chạm vào trình sửa lỗi trình gỡ lỗi của trình duyệt sẽ khởi chạy, cho phép kiểm tra trạng thái hiện tại của mã và duyệt qua mã nếu cần.

4. Sử dụng thông báo lỗi để xác định lỗi

JavaScript nổi tiếng với các thông báo lỗi khó hiểu, nhưng những thông báo này thường cung cấp manh mối có giá trị về các lỗi mã. Khi gặp một thông báo lỗi, điều quan trọng là phải đọc kỹ và cố gắng hiểu ý nghĩa của nó.

Ví dụ, hãy xem xét một hàm lấy một đối tượng làm đối số và trả về một trong các thuộc tính của nó:

 function getProperty(obj, prop) {
  return obj[prop];
}

Nếu chức năng này được gọi với một đối tượng không xác định, một thông báo lỗi như sau sẽ được hiển thị:

 getProperty(undefined, "name");

Thông báo lỗi này cho biết nỗ lực truy cập thuộc tính “tên” của một đối tượng không xác định, không được phép. Bằng cách đọc thông báo lỗi và kiểm tra mã, vấn đề có thể được xác định và giải quyết nhanh chóng:

 function getProperty(obj, prop) {
  if (!obj) {
    console.error("Object is undefined!");
    return;
  }
  return obj[prop];
}

Giờ đây, khi gọi hàm với một đối tượng không xác định, một thông báo lỗi hữu ích sẽ được hiển thị trong bảng điều khiển của trình duyệt và hàm sẽ thoát ra một cách nhẹ nhàng mà không làm hỏng trang.

Khi nói đến việc nâng cao trải nghiệm gỡ lỗi của bạn cho mã JavaScript, bạn có thể tùy ý sử dụng vô số tiện ích mở rộng trình duyệt và công cụ. Những công cụ này cung cấp một loạt các tính năng và chức năng để làm cho phiên gỡ lỗi của bạn hiệu quả hơn.

Dưới đây là một số trong những cái phổ biến:

Chrome DevTools và Firefox Developer Tools

ảnh chụp màn hình hiển thị các công cụ dành cho nhà phát triển chrome

Bạn có thể sử dụng Chrome DevTools, bộ công cụ dành cho nhà phát triển và trình gỡ lỗi nhúng đi kèm với trình duyệt Google Chrome.

Nó tự hào có nhiều khả năng, bao gồm các điểm dừng để tạm dừng thực thi mã, gỡ lỗi từng bước để phân tích luồng mã, ghi nhật ký bảng điều khiển để có phản hồi theo thời gian thực, phân tích mạng để tối ưu hóa hiệu suất, v.v. Với Chrome DevTools, bạn có bộ công cụ toàn diện trong tầm tay.

Hình ảnh của Công cụ dành cho nhà phát triển Firefox

Đối với người dùng Firefox, Công cụ dành cho nhà phát triển Firefox đóng vai trò là đối tác tương đương. Nó cung cấp các tính năng và chức năng tương tự, cung cấp trải nghiệm sửa lỗi liền mạch trong trình duyệt Firefox. Giống như Chrome DevTools, nó cho phép bạn chẩn đoán và giải quyết các vấn đề một cách hiệu quả.

Mã VS

Một hình ảnh của trình gỡ lỗi mã studio trực quan

Nếu thích trình chỉnh sửa mã tích hợp khả năng sửa lỗi, bạn có thể thiết lập Mã VS trên PC của mình. Ngoài việc là một trình soạn thảo mã linh hoạt, nó còn được trang bị trình gỡ lỗi tích hợp cho JavaScript và nhiều ngôn ngữ lập trình khác.

Với Mã VS, bạn có thể tận dụng nhiều tính năng gỡ lỗi tương tự có trong các công cụ dành riêng cho trình duyệt, tất cả nằm trong quy trình làm việc hợp lý và gắn kết.

Công cụ dành cho nhà phát triển phản ứng

Một hình ảnh độc lập của devtools phản ứng

Đối với các nhà phát triển làm việc với các ứng dụng React, tiện ích mở rộng trình duyệt React Developer Tools là một tài sản quý giá. Bộ công cụ chuyên dụng này được thiết kế để phục vụ riêng cho việc gỡ lỗi các thành phần React.

Nó cung cấp các công cụ bổ sung và thông tin chuyên sâu phù hợp với những thách thức riêng gặp phải khi làm việc với React.

Bằng cách kết hợp các công cụ và tiện ích mở rộng này vào bộ công cụ sửa lỗi của mình, bạn có thể hợp lý hóa quy trình, tiết kiệm thời gian quý báu và giảm thiểu sự thất vọng.

Sự kết hợp của Chrome DevTools, Firefox Developer Tools, VS Code và React Developer Tools trang bị cho bạn một bộ tài nguyên đa dạng để xử lý gỡ lỗi JavaScript một cách tự tin và khéo léo.

Tối ưu hóa gỡ lỗi JavaScript

Gỡ lỗi mã JavaScript có thể là một nỗ lực đầy thách thức và tốn thời gian. Tuy nhiên, với việc áp dụng các chiến lược và công cụ phù hợp, có thể nâng cao hiệu suất và hiệu quả.

Bằng cách sử dụng các câu lệnh console.log(), điểm ngắt, câu lệnh trình gỡ lỗi, thông báo lỗi cũng như các công cụ và tiện ích mở rộng của trình duyệt, các lỗi trong mã có thể được xác định và cô lập nhanh chóng, cho phép bạn tiếp tục xây dựng các ứng dụng đặc biệt.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *