/ / Cách gỡ cài đặt Avast Antivirus

Cách gỡ cài đặt Avast Antivirus

Những gì để biết

 • Đầu tiên, hãy tắt Chế độ tự vệ. Đi đến Thực đơn > Cài đặt > Chung > Xử lý sự cố. Bỏ chọn Bật tính năng tự vệ.
 • Sau đó, gỡ bỏ Avast: Open Bảng điều khiển, đi đến Chương trình và các tính năng, đánh dấu ứng dụng và chọn Gỡ cài đặt.
 • Khi màn hình cấu hình của Avast xuất hiện, hãy chọn Gỡ cài đặt và làm theo hướng dẫn trên màn hình.

Bài viết này giải thích cách gỡ cài đặt Avast Antivirus trên máy tính của bạn. Nó có một chế độ Tự vệ đặc biệt để ngăn chặn phần mềm độc hại loại bỏ nó. Bạn cần tắt chế độ này trước khi có thể gỡ cài đặt chương trình.Cách tắt Chế độ Tự vệ của Avast

Để tắt chế độ tự vệ trong Avast, bạn cần phải vào vùng ‘ẩn’ trong Cài đặt.


 1. Mở giao diện người dùng Avast và nhấp vào Thực đơn ở đầu giao diện người dùng.

 2. Lựa chọn Cài đặt từ menu thả xuống xuất hiện.

 3. Điều này mở ra một cái mới Cài đặt cửa sổ. Lựa chọn Chung từ ngăn điều hướng bên trái, sau đó chọn Xử lý sự cố từ menu phụ.

 4. Bỏ chọn hộp kiểm bên cạnh Bật tính năng tự vệ để tắt chế độ Tự vệ.

 5. Thao tác này sẽ mở ra một cửa sổ bật lên yêu cầu bạn xác nhận. Lựa chọn VÂNG để xác nhận thay đổi.

 6. Tại thời điểm này, Tự vệ chế độ bị tắt và bạn có thể đóng Cài đặt cửa sổ cũng như giao diện người dùng Avast.


Hoàn thành Gỡ cài đặt Avast

Bây giờ Avast Self-Defense đã bị vô hiệu hóa, bạn đã sẵn sàng gỡ cài đặt Avast Antivirus.


Quá trình gỡ cài đặt Avast giống nhau cho dù bạn muốn gỡ cài đặt Avast khỏi Windows 10 hay thực hiện gỡ cài đặt Avast cho Windows 8 và Windows 7.

 1. Chọn menu Bắt đầu và nhập Bảng điều khiển. Chọn Bảng điều khiển ứng dụng để mở nó.

 2. Trong cửa sổ Bảng điều khiển, hãy chọn Chương trình và các tính năng.

 3. bên trong Chương trình và các tính năng , cuộn xuống ứng dụng Avast Antivirus và chọn nó. Sau đó, chọn Gỡ cài đặt để bắt đầu quá trình gỡ cài đặt.

 4. Thao tác này sẽ khởi chạy màn hình cấu hình của Avast, nơi có một số tùy chọn có sẵn để sửa đổi cài đặt Avast. Các tùy chọn chính là Cập nhật, Sửa chữa hoặc Sửa đổi. Tuy nhiên, bạn sẽ thấy Gỡ cài đặt ở cuối cửa sổ này. Chọn nó để khởi chạy quá trình gỡ cài đặt Avast.

 5. Bạn sẽ thấy một cửa sổ xác nhận hỏi bạn xem bạn có thực sự muốn gỡ cài đặt Avast hay không. Chọn đúng cái nút.

 6. Thao tác này sẽ khởi chạy quá trình gỡ cài đặt Avast. Có thể mất vài phút để thanh tiến trình hoàn tất vì quá trình gỡ cài đặt sẽ xóa tất cả các tệp Avast được phân phối trong hệ thống của bạn.


 7. Khi quá trình gỡ cài đặt hoàn tất, bạn sẽ thấy lời nhắc khởi động lại máy tính để quá trình gỡ cài đặt có thể hoàn tất. Chọn Khởi động lại máy tính để kết thúc.

 8. Khởi động lại máy tính của bạn sẽ hoàn tất quá trình gỡ cài đặt. Sau khi hoàn tất, Avast sẽ được gỡ cài đặt hoàn toàn khỏi hệ thống của bạn.


Cài đặt phần mềm chống vi-rút mới

Nếu bạn gỡ cài đặt Avast Antivirus để có thể cài đặt phần mềm chống vi-rút mới, sẽ có rất nhiều tùy chọn phần mềm chống vi-rút tốt, miễn phí cho bạn lựa chọn.


Nếu bạn chỉ gỡ cài đặt nó để kiểm tra xem nó có ảnh hưởng đến những thứ khác mà bạn đang cố gắng thực hiện với máy tính của mình hay không, hãy đảm bảo tải xuống phiên bản Avast Antivirus mới nhất và cài đặt lại nó trên hệ thống của bạn để bạn được bảo vệ hoàn toàn.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *