/ / Cách chuyển ứng dụng sang PC Windows 11 mới

Cách chuyển ứng dụng sang PC Windows 11 mới

Thiết lập Windows 11 trên PC của bạn hoặc một PC khác là một công việc tốn nhiều công sức. Sau khi cài đặt hệ điều hành và trình điều khiển OEM, vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Bạn cần định cấu hình lại cài đặt hệ thống của mình, tải xuống lại và cài đặt tất cả các ứng dụng Microsoft Store. Cùng với đó, bạn cần tải xuống và cài đặt riêng lẻ từng phần mềm của bên thứ ba, điều này khiến việc này trở nên khó khăn hơn.


Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn có thể loại bỏ hàng giờ dành cho việc tìm kiếm và cài đặt từng ứng dụng cũng như định cấu hình mọi cài đặt? Chúng tôi sẽ thảo luận về hai phương pháp để dễ dàng di chuyển hầu hết các ứng dụng cũ của bạn sang PC mới.


1. Sử dụng tài khoản Microsoft

Nếu bạn đã sử dụng tài khoản Microsoft trên PC cũ của mình, Windows 11 sẽ cung cấp nhiều tùy chọn để sao lưu danh sách Ứng dụng, Tùy chọn và sử dụng OneDrive cho các tệp cá nhân. Để làm điều đó, bạn phải kích hoạt OneDrive và sao lưu tất cả các tệp và thư mục cá nhân của mình vào đó. Nó sẽ chỉ xử lý phần tệp nhưng các ứng dụng và tùy chọn vẫn còn lại. Nhưng bạn cũng phải bật sao lưu hai thứ này trên PC cũ của mình trước khi cài đặt lại Windows 11 hoặc chuyển sang PC mới.

Lặp lại các bước sau để bật sao lưu ứng dụng và cài đặt:

 1. Nhấn Thắng + tôi để khởi chạy ứng dụng Cài đặt. Hướng đến Tài khoản > Sao lưu Windows phần.
 2. đi đến Ghi nhớ các ứng dụng của tôi tùy chọn và nhấp vào chuyển đổi bên cạnh nó để kích hoạt cài đặt.
 3. Tiếp theo, nhấp vào chuyển đổi bên cạnh Ghi nhớ sở thích của tôi tùy chọn để sao lưu cài đặt của bạn.
  Sao lưu ứng dụng và tùy chọn vào tài khoản Microsoft

 4. Bạn sẽ nhận thấy rằng phần trên cùng của trang sao lưu Windows sẽ đánh dấu từng tính năng này là “hỗ trợ”.

Sau khi bạn cài đặt lại Windows 11, trang OOBE sẽ yêu cầu bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft. Nhập thông tin đăng nhập của bạn và bạn sẽ thấy thông báo “Chào mừng trở lại, Người dùng!” thông báo có tùy chọn khôi phục tất cả ứng dụng, cài đặt và tệp có trên máy trước đó của bạn. bấm vào Kế tiếp nút và tiến hành thiết lập PC mới của bạn

Cài đặt ứng dụng cũ bằng tài khoản Microsoft

Ngay khi bạn khởi động máy tính để bàn, bạn sẽ thấy một cửa sổ bật lên mà Windows đang cố khôi phục các ứng dụng được sử dụng nhiều nhất trước đó. Nó sẽ yêu cầu bạn mở Microsoft Store để khôi phục các ứng dụng bổ sung từ PC cũ của bạn. bấm vào Khôi phục ứng dụng của tôi cái nút.

Cài đặt ứng dụng cũ bằng tài khoản Microsoft 2

Microsoft Store sẽ hiển thị tất cả các ứng dụng còn lại có sẵn để khôi phục. bấm vào Khôi phục lại tất cả nếu bạn muốn khôi phục mọi ứng dụng. Đợi các ứng dụng cài đặt rồi đóng Microsoft Store.

Cài đặt ứng dụng cũ bằng tài khoản Microsoft 3

2. Sử dụng tệp JSON Winget

Phương pháp đầu tiên sử dụng Tài khoản Microsoft có những hạn chế của nó. Nó chỉ bao gồm các cài đặt và ứng dụng Windows nhưng để lại nhiều ứng dụng bên thứ ba khác mà bạn đã cài đặt từ kho lưu trữ Winget hoặc từ web. Vì vậy, bạn có thể sử dụng Winget để xuất danh sách ứng dụng thành tệp JSON rồi nhập vào PC chạy Windows 11 mới của mình. Bạn phải thực hiện phương pháp này sau khi Windows 11 khôi phục tất cả các cài đặt và ứng dụng Microsoft, đồng thời bạn khởi động máy tính để bàn.

Lặp lại các bước sau để nhập tệp JSON của Winget:

 1. Tải xuống hoặc sao chép tệp xuất Winget trên hệ thống của bạn.
 2. Nhấn Thắng + R để mở Chạy hộp thoại. Kiểu cmd và hãy nhấn Ctrl + Shift + Enter để mở Command Prompt với quyền quản trị viên.
 3. Bây giờ, hãy sử dụng nhập khẩu cánh -i lệnh để nhập tệp JSON. Nhập lệnh sau và nhấn nút Đi vào chìa khóa:
   winget import -i C:apps.json --accept-source-agreements --accept-package-agreements 
 4. Thay thế vị trí và tên thư mục bằng vị trí lưu trữ và tên của tệp xuất winget trên hệ thống của bạn.
  Nhập ứng dụng bằng Winget trong Windows 11

 5. Kiên nhẫn chờ trong khi winget tải xuống và cài đặt lần lượt tất cả các gói trong tệp JSON. Sau đó, đóng cửa sổ Dấu nhắc Lệnh.

Điều gì về bất kỳ ứng dụng còn lại nào?

Ngay cả sau khi sử dụng cả hai phương pháp, một số ứng dụng vẫn sẽ bị loại bỏ. Đó là vì đăng nhập Tài khoản Microsoft chỉ mang lại các cài đặt Windows và ứng dụng Microsoft Store. Tệp xuất khẩu winget chỉ có thể khôi phục các ứng dụng được liệt kê trong kho lưu trữ chính thức của nó.

Do đó, bạn vẫn cần tải xuống các chương trình không có trong cả hai phương pháp này. Nhưng nó sẽ là một danh sách rất ngắn so với công sức bạn sẽ phải bỏ ra nếu chỉ thực hiện cài đặt bình thường.

Tiết kiệm thời gian khi thiết lập Windows 11

Đảm bảo bật sao lưu tệp, ứng dụng và tùy chọn trên PC của bạn và tạo trước tệp xuất winget. Sau khi có cả hai bản sao lưu này, bạn có thể bắt đầu cài đặt lại Windows 11 trên một PC khác hoặc cài đặt lại trên cùng một PC.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *