/ / Cách cập nhật các dịch vụ của Google Play

Cách cập nhật các dịch vụ của Google Play

Dịch vụ của Google Play là một ứng dụng nền không thể thiếu để tải xuống phần mềm và các bản cập nhật từ Cửa hàng Google Play. Nếu bạn nhận được thông báo lỗi khi cố gắng tải một ứng dụng hoặc trò chơi, bạn có thể phải cập nhật các Dịch vụ của Google Play theo cách thủ công hoặc xóa bộ nhớ cache.


Hướng dẫn trong bài viết này áp dụng cho Chrome OS cũng như điện thoại thông minh và máy tính bảng chạy Android 7.0 trở lên. Tất cả các bước đều giống nhau bất kể ai đã tạo ra thiết bị của bạn.


Dịch vụ của Google Play là gì?

Dịch vụ của Google Play sẽ không hiển thị nếu bạn tìm kiếm nó trong Cửa hàng Play. Đó là một dịch vụ nền cung cấp chức năng cốt lõi để đảm bảo các ứng dụng của bạn hoạt động bình thường. Nhờ Dịch vụ của Google Play, bạn không phải tạo thông tin xác thực đăng nhập mới cho mọi ứng dụng mới mà bạn cài đặt.


Nếu bạn đang gặp sự cố với một ứng dụng cụ thể, có thể là do Dịch vụ của Google Play đã lỗi thời. Dịch vụ của Google Play nói chung sẽ cập nhật trong nền mà không yêu cầu bạn làm bất cứ điều gì. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể nhận được lời nhắc cài đặt các bản cập nhật. Nhấn vào thông báo để chuyển đến trang ứng dụng, sau đó nhấn Cập nhật như bạn làm đối với bất kỳ ứng dụng nào khác.


Một số ứng dụng yêu cầu kết nối internet liên tục để giao tiếp với Dịch vụ của Google Play. Kiểm tra kết nối Wi-Fi hoặc di động của bạn và khởi động lại thiết bị của bạn nếu bạn đang gặp sự cố với các ứng dụng như vậy.


Cách cập nhật các dịch vụ của Google Play trên Android

Để kiểm tra xem Dịch vụ của Google Play có được cập nhật hay không, hãy mở trang ứng dụng Dịch vụ của Google Play trong trình duyệt web. Nếu bạn thấy Hủy kích hoạt, thì ứng dụng của bạn là hiện tại. Nếu bạn thấy Cập nhật, hãy nhấn vào nó để tải xuống và cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho Dịch vụ của Google Play.Cách cập nhật các dịch vụ của Google Play trên Chromebook

Một số Chromebook được sản xuất sau năm 2017 hỗ trợ các ứng dụng Android và Cửa hàng Google Play. Bạn có thể cập nhật Dịch vụ của Google Play trên Chromebook bằng cách truy cập trang ứng dụng Dịch vụ của Google Play trong trình duyệt Chrome.Cách khắc phục sự cố với các dịch vụ của Google Play

Nếu một ứng dụng gặp sự cố hoặc không tải được, bạn có thể nhận được thông báo lỗi cho biết rằng Dịch vụ của Google Play đã dừng. Nếu bạn chắc chắn rằng ứng dụng đã được cập nhật, thì bạn có thể cần phải xóa bộ nhớ cache và bộ nhớ của Dịch vụ Google Play:


  1. Mở thiết bị của bạn Cài đặt.


  2. Vô nhẹ Ứng dụng.


  3. Vô nhẹ Dịch vụ của Google Play.

  4. Vô nhẹ Bị phải dừng lại, sau đó nhấn Kho.


  5. Vô nhẹ Xóa bộ nhớ cache, sau đó nhấn Quản lý lưu trữ.


  6. Vô nhẹ Xóa tất cả dữ liệu.

Bạn có thể phải đợi tối đa năm phút để các thay đổi có hiệu lực. Nếu bạn gặp sự cố khi tải xuống ứng dụng từ Google Play, thì bạn cũng có thể cần phải lặp lại các bước ở trên cho ứng dụng Cửa hàng Play.


Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *