/ / 192.168.1.0 Ký hiệu địa chỉ IP mạng riêng

192.168.1.0 Ký hiệu địa chỉ IP mạng riêng

Smartreviewaz.com hướng dẫn về địa chỉ IP 192.168.1.0

Địa chỉ IP 192.168.1.0 đại diện cho dải địa chỉ mạng cục bộ (LAN) 192.168.1.x trong đó x là bất kỳ số nào từ 1 đến 255. Đó là số mạng mặc định cho bộ định tuyến băng thông rộng gia đình lấy 192.168.1.1 làm địa chỉ mặc định . Tuy nhiên, không nên gán 192.168.1.0 cho bất kỳ thiết bị nào trên mạng gia đình.

Nếu bạn không thể truy cập bộ định tuyến để đăng nhập với tư cách quản trị viên và thực hiện các thay đổi (ví dụ: để tạo mạng Wi-Fi hoặc quản lý cài đặt DNS), địa chỉ IP bộ định tuyến có thể đã bị nhập sai. Để truy cập bộ định tuyến, hãy chuyển IP thành URL, ví dụ: http://192.168.1.1.

Tại sao hiếm khi sử dụng 192.168.1.0

192.168.1.0

Giao thức Internet tổ chức mỗi mạng thành một dải địa chỉ liên tục. Số đầu tiên trong phạm vi phục vụ một mục đích đặc biệt trong IP. Các bộ định tuyến sử dụng nó để hỗ trợ toàn bộ mạng 192.168.1.x.

Khi 192.168.1.0 (hoặc bất kỳ địa chỉ nào khác) được định cấu hình làm số mạng, nó sẽ không thể sử dụng được cho bất kỳ mục đích nào khác. Nếu quản trị viên gán 192.168.1.0 làm địa chỉ IP tĩnh, mạng sẽ ngừng hoạt động cho đến khi thiết bị đó được đưa vào ngoại tuyến.

192.168.1.0 có thể được sử dụng an toàn trên mạng 192.168.0.0 nếu mạng đó được thiết lập với dải địa chỉ hơn 255 máy khách. Tuy nhiên, những mạng như vậy rất hiếm trong thực tế.

Cách hoạt động của 192.168.1.0

192.168.1.0 nằm trong dải địa chỉ IP riêng bắt đầu bằng 192.168.0.0. Đó là một địa chỉ mạng IPv4 riêng, có nghĩa là các bài kiểm tra ping, hoặc bất kỳ kết nối nào khác từ internet hoặc các mạng bên ngoài khác, không thể được định tuyến đến nó.

Là một số mạng, địa chỉ này được sử dụng trong các bảng định tuyến và bởi các bộ định tuyến để chia sẻ thông tin mạng.

Ký hiệu thập phân có dấu chấm của địa chỉ IP chuyển đổi các số nhị phân được máy tính sử dụng thành dạng con người có thể đọc được. Đây là số nhị phân tương ứng với 192.168.1.0:

11000000 10101000 00000001 00000000

192.168.1.0 Giải pháp thay thế

Bộ định tuyến gia đình thường được cài đặt 192.168.1.1 và chỉ cung cấp các địa chỉ được đánh số cao hơn cho các máy khách cục bộ, ví dụ: 192.168.1.2, 192.168.1.3, v.v.

Địa chỉ IP 192.168.0.1 hoạt động tốt và đôi khi được sử dụng làm địa chỉ IP cục bộ của bộ định tuyến mạng gia đình. Một số người nhầm lẫn đảo ngược hai chữ số cuối và tìm kiếm 192.168.1.0 trên mạng của họ thay vì địa chỉ chính xác.

Tất cả các mạng trong dải IP riêng đều hoạt động tốt như nhau. 192.168.0.0 dễ nhớ hơn và là nơi khởi đầu hợp lý nhất để thiết lập mạng IP riêng, nhưng 192.168.100.0 hoặc bất kỳ số nào nhỏ hơn 256 vẫn hoạt động.

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *